OSP Słubice
Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Ochotnicze Straże Pożarnej, jako stowarzyszenia oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej, często współpracują z różnymi organizacjami, instytucjami i szkołami.

Dziś, 24 lutego w godzinach popołudniowych, w odpowiedzi na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, nasi przedstawiciele Sekretarz - Michał Dylicki i Skarbnik - Marek Bogiel, uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym nawiązania współpracy między Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, a Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Z ramienia organizatorów w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół - Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, wicedyrektorzy - Elżbieta BłaszczykSławomir Sztygiel oraz Kierownik szkolenia praktycznego - Monika Bogdzińska. Zaproszeni natomiast zostali przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych gmin powiatów płockiego i gostynińskiego.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, która pokrótce przybliżyła specyfikę szkoły, jej działalność oraz ostatnie dokonania i plany na najbliższą przyszłość. Jednym z zamierzeń jest powołanie do życia klasy w Liceum Ogólnokształcącym, dla której rozszerzeniem będzie, w ogólnym ujęciu, ochrona przeciwpożarowa. Zaproszeni goście dowiedzieli się o podjętych już w tym kierunku krokach oraz dyskutowali o możliwych przeciwnościach, problemach jakie mogą się jeszcze pojawić, jak również o innych aspektach powstania takiej klasy. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż jest to bardzo ciekawy i innowacyjny na tych terenach pomysł oraz, że taka klasa może pogłębić współpracę między Zespołem Szkól i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, niosąc jednocześnie obopólną korzyść. Dodatkowo OSP mogą zyskać, nowych, aktywnych członków, a osoby, które już aktywnie angażują się w działalność OSP będą mogli realizować swoje pasje również w szkole.

Warto podkreślić, iż podczas spotkania nie zabrakło kawy, herbaty oraz upieczonych przez uczniów, specjalnie na tę okazję, smakołyków. Ostatnim elementem spotkania było zwiedzanie sal do zajęć praktycznych, które co trzeba przyznać są doskonale wyposażone.

Z tego miejsca zwracamy się również z prośbą o informację czy ktoś byłby na tym etapie zainteresowany uczęszczaniem do takiej właśnie klasy, która miałaby wiele wspólnego z pożarnictwem, a jej ukończenie ułatwiałoby rozpoczęcie ewentualnej kariery w Państwowej Straży Pożarnej. Na opinie czekamy po przez wiadomości na portalu społecznościowym Facebook, na profilu OSP Słubice oraz mailowo pod adresem ospslubice@op.pl.

Dołącz do nas
Google+