OSP Słubice
Przedświąteczne posiedzenie ZOG ZOSP RP w Słubicach

Przedświąteczne posiedzenie ZOG ZOSP RP w Słubicach

W przyszłym roku odbędą się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zjazdy Gminne i Powiatowe ZOSP RP.

Dziś, 22 grudnia, w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach , które główną tematyką było podsumowanie mijającego roku oraz przygotowanie się do kampanii sprawozdawczo wyborczej na terenie gminy.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu - Druh Józef Walewski, który przywitał wszystkich przybyłych oraz przedstawił do zatwierdzenie proponowany porządek obrad.

Następnie Komendant Gminny - Druh Wiesław Cichosz omówił uczestnictwo jednostek z terenu Gminy Słubice w akcjach ratowniczo-gaśniczych w minionym roku. Najwięcej pracy mieli druhowie z jednostki OSP Słubice, jedynej z terenu Gminy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Szczegółowo kwestia interwencji wygląda następująco:

  1. OSP Słubice - 69 wyjazdów
  2. OSP Juliszew - 3 wyjazdy
  3. OSP Łaziska - 1 wyjazd
  4. OSP Wiączemin Polski - 1 wyjazd

Sprawozdanie z narady informacyjnej, dotyczącej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach OSP, przedstawił pracownik Urzędu Gminy, który odpowiedzialny jest za prawy straży - Jarosław Lenarcik.

Podziękowanie za udział i przygotowanie uroczystości okolicznościowych w całym roku złożył Wójt Gminy Słubice, który również podziękował wszystkim strażakom, za ich obecność podczas pogrzebu ojca, druha OSP Słubice - Tadeusza Dylickiego.

Podczas posiedzenia ustalone zostały terminy walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie Gminy, wstępny termin Zjazdu Gminnego oraz normy przedstawicielstwa na zjeździe i w Zarządzie Gminnym.

Ostatnim punktem było symboliczne podzielenie się opłatkiem. Życzenia do zebranych skierował Prezes Zarządu - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, który odczytał również fragment życzeń nadesłanych przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP - Waldemara Pawlaka.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczyło dwóch przedstawicieli OSP Słubice: Andrzej Markiewicz - Wiceprezes OSP Słubice, Członek Zarządu Gminnego oraz Michał Dylicki - Sekretarz OSP Słubice, który występował w zastępstwie nieobecnego Wiceprezesa ZOG, a jednocześnie Prezesa OSP Słubice - Marka Tarki.

Dołącz do nas
Google+