OSP Słubice
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Ochotnicze Straże Pożarne są najważniejszym ogniwem zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańców na terenie gminy. Poszczególne OSP zrzeszone są wspólnie w Oddział Gminny, który reprezentuje Zarząd.

Wczoraj, 9 października w siedzibie Urzędu Gminy w Słubicach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, któremu przewodniczył Prezes - Józef Walewski. W posiedzeniu udział wzięli również: Sekretarz Zarządu, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Wiceprezes, Prezes OSP Słubice - Marek Tarka oraz Komendant Gminny - Wiesław Cichosz. Jednostkę OSP Słubice obok Prezesa reprezentowali również: Naczelnik - Krzysztof Dobaczewski oraz Wiceprezes - Andrzej Markiewicz.

Podczas posiedzenia przedstawiona została informacja na temat konkursu ekologicznego jednostek OSP, który w minioną sobotę odbył się w Soczewce. W konkursie tym I miejsca zajęły drużyny OSP i MDP Słubice. Omówiony został również występ drużyny seniorskiej OSP Słubice na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Staroźrebach w pierwszy weekend września. Podsumowany został również udział jednostek OSP z terenu gminy Słubice w akcjach ratowniczo-gaśniczych w minionym kwartale.

Na zakończenie posiedzenia miała miejsce bardzo miły akcent, na ręce Prezesa OSP Słubice - Marka Tarki przekazane zostały pochwały od Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego - Józefa Walewskiego, dotyczące szeroko pojętej działalności jednostki nie tylko na terenie gminy, ale również na terenie powiatu oraz współpracy z innymi jednostkami i podmiotami. Jest to dla nas sygnał, że warto poświęcać swój wolny czas dla pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Dołącz do nas
Google+