OSP Słubice
Zabezpieczenie przy wycince drzewa

Zabezpieczenie przy wycince drzewa

Obok działalności ratowniczo-gaśniczej Ochotnicza Straż Pożarna prowadzi również działalność prewencyjną oraz jej druhowie często pracują społecznie na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Dziś, 22 sierpnia w godzinach przedpołudniowych na prośbę Wójta Gminy Słubice udaliśmy się do miejscowości Piotrkówek w celu zabezpieczenia przy wycince drzewa przy drodze lokalnej w miejscowości Piotrkówek.

Do tego zgłoszenia udaliśmy się zastępem 369[M]26 SLRt Ford Transit.

Na miejscu naszym zadaniem było czasowe zamknięcie ruchu na drodze lokalnej w czasie cięcia gałęzi oraz wycinki samego drzewa. Wycięciem drzewa zajmowała się wyspecjalizowana firma. Pomocny przy działaniu okazał się ciągnik rolniczy z firmy MDJ - Marek Tarka.

Po wycięciu drzewa zastęp wrócił do strażnicy. Istotne jest, iż podczas tego zabezpieczenia jednostka była ciągle w gotowości bojowej i w każdej chwili mogła udać się do pilnego zdarzenia.

Dołącz do nas
Google+