OSP Słubice
Druh Marian Budnik odszedł na wieczną służbę

Druh Marian Budnik odszedł na wieczną służbę

Każde pożegnania są trudne, jednak wszyscy wierzymy, że odchodzimy w miejsce lepsze i spokojniejsze, gdzie każdy jest równy i szczęśliwy.

Dziś, 27 maja, pożegnaliśmy członka strażackiej rodziny, zasłużonego Druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie - Mariana Budnika, który związany był z tą jednostką od początku.

Uroczyście pożegnaliśmy zmarłego przy strażnicy OSP Słubice, przy dźwiękach syren i przy obecności druhów z jednostek OSP Słubice i OSP Grzybów. Następnie odeskortowaliśmy samochód z ciałem do Kościoła Parafialnego pw. Św. Marcina w Słubicach, gdzie odbyło się nabożeństwo żałobne.

W uroczystości udział wzięli strażacy z jednostek: OSP Grzybów, OSP Słubice, OSP Wiączemin Polski, OSP Piotrkówek i OSP Łaziska oraz poczty sztandarowe OSP Słubice, OSP Wiączemin Polski i OSP Piotrkówek. W poczcie sztandarowym naszej jednostki znaleźli się: Marek Bogiel, Grzegorz Ryfa i Piotr Bogiel. Pododdziały prowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz. Druha Mariana pożegnała również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Przez cały czas trwania uroczystości, wartę przy trumnie pełnili druhowie z jednostki OSP Grzybów, którzy już na cmentarzu ponieśli trumnę z ciałem. Moment złożenia trumny do grobu upamiętniliśmy pochyleniem sztandarów oraz wyciem syren samochodów strażackich.

Po żałobnej Mszy Świętej, na zaproszenie druhów z OSP Grzybów, uczestniczyliśmy w poczęstunku, który odbył się w strażnicy OSP Słubice.

Dołącz do nas
Google+