OSP Słubice
Konferencja i ćwiczenia przeciwpowodziowe

Konferencja i ćwiczenia przeciwpowodziowe

Niespełna 5 lat temu, 23 maja 2010 roku, Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w miejscowości Świniary, gm. Słubice. W miejscu przerwania wybudowana została symboliczna kapliczka.

Wczoraj, 21 maja, odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu powodziowemu w powiecie płockim pn. „Pięć lat po powodzi 2010 roku – teraźniejszość i przyszłość”, której organizatorami byli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – Piotr Zgorzelski oraz Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, przy współudziale Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej.
Uroczystości wczorajszego dnia rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy kapliczce, którego dokonali m.in. Poseł Piotr Zgorzelski, przedstawiciele Samorządu Powiatu na czele ze Starostą – Mariuszem Bieńkiem, przedstawiciele samorządu Gminy Słubice na czele z Wójtem Gminy Słubice – Krzysztofem Dylickim, przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej: Komendant Główny PSP – Wiesław Leśniakiewicz, Zastępca Komendanta Głównego PSP – Gustaw Mikołajczyk, Komendant Wojewódzki PSP – Józef Galica, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP – Krzysztof Frączkowski, Komendant Miejski PSP w Płocku – Grzegorz Padzik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Prezes OSP Słubice – Marek Tarka. Kwiaty składali również przedstawiciele Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej na czele z Przewodniczącą – Wandą Smożewską.
Kolejnym etapem była konferencja w strażnicy OSP Wiączemin Polski dotycząca zadań zrealizowanych w infrastrukturze przeciw powodziowej, planów na przyszłość oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W konferencji obok wymienionych wcześniej osób uczestniczyli również m.in. Wicestarosta Płocki – Iwona Sierocka,Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Adam Sierocki, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna Milczarek, Komendant Miejski Policji w Płocku - Jarosław Hofman, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Iwona Gawłowska, samorządowcy różnych szczebli, mieszkańcy strażacy i wielu innych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele OSP Słubice: Prezes – Marek Tarka; Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski oraz Sekretarz – Michał Dylicki. Z uwagi na bardzo dużą ilość znaczących gości nie sposób jest wymienić wszystkich z imienia i nazwiska.
W czasie konferencji miała miejsce bardzo miła i symboliczna chwila, a mianowicie uhonorowanie symbolicznymi odznaczeniami i medalami osób, które robią wiele aby przeciwdziałać zagrożeniom powodziowym. Poseł Piotr Zgorzelski wspólnie ze Starostą Płockim Mariuszem Bieńkiem uhonorowali Komendanta PSP Wiesława Leśniakiewicza odznaczeniem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Pamiątkowymi medalami „15-lecia” uhonorowani zostali Przewodnicząca Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej – Wanda Smożewska oraz kierownik płockiego oddziału RZGW – Waldemar Ciesielski.
Ostatnim etapem były ćwiczenia i pokazy zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną na terenie pompowni melioracyjnej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Podczas pokazów zobaczyć można było sprzęt przeznaczony do ratownictwa wodnego będący na wyposażeniu PSP Płock oraz wielofunkcyjną ładowarkę teleskopową, która już niedługo może znaleźć się na wyposażeniu wielu jednostek. Scenariuszem ćwiczeń było ratowanie kajakarzy, których kajak wywrócił się na rzece.
Po zakończeniu ćwiczeń odbyła się zbiórka i podsumowanie przeprowadzonych działań, a następnie wszyscy kosztowali tradycyjnej grochówki.

Dołącz do nas
Google+