OSP Słubice
Pięć lat po powodzi 2010 roku - teraźniejszość i przyszłość

Pięć lat po powodzi 2010 roku - teraźniejszość i przyszłość

Część gminy Słubice jest niemal nieustająco narażona na zagrożenie powodziowe. Temat bezpieczeństwa jest na tych terenach priorytetowy.

W najbliższy czwartek, 21 maja, na terenie gmin Słubice i Gąbin odbędzie się konferencja poświęcona bezpieczeństwu powodziowemu w powiecie płockim - Pięć lat po powodzi 2010 roku - teraźniejszość i przyszłość, której organizatorami są Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Piotr Zgorzelski oraz Starosta Płocki - Mariusz Bieniek przy współudziale Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9:00 modlitwą i złożeniem kwiatów przy kapliczce wybudowanej w miejscu przerwania wału przeciwpowodziowego w maju 2010 roku.

Następnie, w godzinach 10:00-13:00, odbędzie się konferencja w strażnicy OSP Wiączemin Polski, podczas której zostaną zaprezentowane zrealizowane zadania w infrastrukturze powodziowej w powiecie płockim w latach 2010-2014 oraz plany na przyszłość referowane przez przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaprezentowany zostanie również Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Środkowej Wisły, referowane przez przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakończeniem całego przedsięwzięcia będą ćwiczenia połączone z prezentacją sprzętu na terenie pompowni melioracyjnej WZMiUW w Dobrzykowie.

 

Dołącz do nas
Google+