OSP Słubice
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Poszczególne jednostki OSP z terenu gminy zrzeszone są w Zarząd Oddziału Gminnego, w którym zasiadają przedstawiciele każdej z nich.

Dziś, 20 kwietnia, w godzinach popołudniowych, w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Słubice odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach.

Zebranie prowadził Prezes ZOG ZOSP RP w Słubicach, Radny Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, a w spotkaniu uczestniczyli również: Sekretarz Zarządu, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny - Wiesław Cichosz, Wiceprezes ZOG, Prezes OSP Słubice - Marek Tarka oraz Wiceprezes OSP Słubice - Andrzej Markiewicz.

Podczas posiedzenie podsumowana oraz oceniona została kampania sprawozdawcza w jednostka OSP na terenie gminy Słubice, poruszony został również temat konsultacji społecznych dot. dostosowania wałów przeciwpowodziowych oraz przeanalizowano udział jednostek OSP z terenu gminy w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W trakcie zebrania ustalony został termin gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się 7-go czerwca 2015 roku o godzinie 14:00, tradycyjnie na placu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Słubicach.

Nowością będzie zaplanowana na 3-go maja 2015 roku Msza Święta oraz symboliczna uroczystość z okazji Dnia Strażaka przypadającego na 4-go maja. Msza Święta odbędzie się w Kościele Parafialnym w Słubicach o godzinie 12:00.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w obydwu uroczystościach.

Dołącz do nas
Google+