OSP Słubice
Utrzymanie wałów, a bezpieczeństwo powodziowe w Gminie Słubice

Utrzymanie wałów, a bezpieczeństwo powodziowe w Gminie Słubice

Zagrożenie powodziom w Gminie Słubice jest niemal nieustające. Temat bardzo często ożywa wczesną wiosną, kiedy to właściwie co rok wprowadzane są przeciwpowodziowe alarmy, a Wisłą przechodzi fala kulminacyjna spiętrzająca poziom wody.

Dziś, 24 lutego w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim odbyło się spotkanie, którego organizatorem był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Radni Rady Gminy - Ryszard Ziółkowski, Sławomir Januszewski i Marek Bogiel, który wspólnie z Michałem Dylickim był jednocześnie przedstawicielem OSP Słubice, przedstawiciel Urzędu Gminy Słubice zajmujący się sprawami OC - Jarosław Lenarcik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej - Wanda Smożewska oraz sołtysi i mieszkańcy terenów zagrożonych powodziom.
Warto podkreślić, iż WZMiUM odpowiedzialny jest jedynie za wały przeciwpowodziowe i infrastrukturę towarzyszącą, natomiast za samo koryto Wisły i jego regulacje odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, którego przedstawiciele nie przybyli jednak na dzisiejsze spotkanie.
Spotkanie rozpoczął dyrektor płockiego WZMiUM - Stanisław Maciejewski. Następnie przedstawiona została prezentacja dotycząca głównych przyczyn powodzi, prac wykonanych dotychczas przy wałach na terenie m.in. Gminy Słubice oraz prac naprawczych jakie przewidziane są do realizacji, ale niestety w bliżej nieokreślonym czasie. Zgodnie z prezentacją, zdaniem WZMiUM najważniejszymi zagrożeniami są:

 • Olbrzymia dolina nie przedzielona wałami poprzecznymi
 • Przepuszczalne i niezagęszczone podłoża - starorzecza
 • Wysoki i stale podnoszący się teren międzywala
 • Nurt rzeki w pobliżu wałów
 • Wysokość wałów
 • Zagęszczenie wałów
 • Budowle wałowe
 • Drzewa i uprawy zbyt blisko wałów
 • Uszkodzenia powierzchni korony i skarp
 • Drogi serwisowe
 • Zwierzęta bytujące w wałach

Podczas dyskusji padło wiele głosów niezadowolenia z obecnego stanu rzeczy, które w znacznej większości skierowane były do nieobecnych przedstawicieli RZGW, a dotyczyły m.in. pogłębiania koryta Wisły, usunięcia "lasów" zarastających koryto rzeki oraz stawianie poglądów ekologów nad zdrowie i życie mieszkańców terenów zagrożonych.
Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, który odniósł się do wczorajszego spotkania ze Starostą Płockim - Mariuszem Bieńkiem, podczas którego poruszony został temat wykupu gruntów na tzw. międzywalu (ok. 109 ha na terenie Gminy Słubice). Zaapelował również do przedstawicieli RZGW (za pośrednictwem WZMiUM) o zajęcie się sprawa pogłębiania koryta i składowanie refulatu poza wałami przeciwpowodziowymi.

Dołącz do nas
Google+