OSP Słubice
Gościnnie na walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Juliszew

Gościnnie na walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Juliszew

Tradycyjnie z początkiem nowego roku w poszczególnych jednostkach OSP odbywają się walne zebrania sprawozdawcze. Dotychczas zebrania odbyły się już w OSP Grzybów, OSP Wiączemin Polski, OSP Piotrkówek oraz OSP Słubice. Dziś, 7 lutego w strażnicy OSP Juliszew miało miejsce zebranie tej właśnie jednostki.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Radny Rady Powiatu Płockiego – Józef Walewski, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny ZOSP RP – Wiesław Cichosz, Przedstawiciel Urzędu Gminy w Słubicach ds. Obrony Cywilnej – Jarosław Lenarcik oraz delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach: Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski, Sekretarz – Michał Dylicki oraz Aleksandra Witczeska.

Przed rozpoczęciem zebrania na ręce Prezesa Władysława Świderskiego przekazany został okolicznościowy adres od Posła na Sejm RP – Piotra Zgorzelskiego, adres wręczył Asystent Posła – Michał Dylicki.

Zebranie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości, którego dokonał Prezes OSP Juliszew – Władysław Świderski, oraz wprowadzenia sztandaru jednostki. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionym roku druhów z jednostki oraz wręczono Odznaki za Wysługę Lat. Wręczenia dokonali: Prezes – Józef Walewski, Sekretarz – Krzysztof Dylicki oraz Komendant – Wiesław Cichosz.

Zgodnie z porządkiem obrad wybrano Przewodniczącego zebrania, którym został Dariusz Woliński, Protokolanta – Jacka Bułę i komisje mandatowo skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

Sprawozdanie finansowe i plan finansowy na najbliższy rok przedstawił Skarbnik – Krzysztof Pliszka, sprawozdanie z działalności – Naczelnik Ryszard Kaliński, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – członek komisji Jacek Buła, a plan działalności zaprezentował Prezes – Władysław Świderski.

Przyjęcie planów oraz udzielenie absolutorium poprzedzone było dyskusją, podczas które zaobserwować można było zaangażowanie wielu osób w rozwój jednostki.

Obrady zakończył poczęstunek przygotowany przez gospodarzy.

Dołącz do nas
Google+