OSP Słubice
Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebrania są najważniejszymi wydarzeniami w ciągu całego roku dla braci strażackiej. To podczas takich zebrań podejmowane są najważniejsze decyzje, podsumowany jest miniony rok oraz każdy strażak ma prawo do wyrażenia swojego zdania na forum.

W minioną sobotę, 31 stycznia w strażnicy OSP Słubice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym obok druhów z naszej jednostki uczestniczyli również zaproszeni goście, w tym m.in.: Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Adam Sierocki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Radny Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz, Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Adam Bromka, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Słubice - Łukasz Barotsiak,  Sołtys Sołectwa Słubice - Irena Janiszewska, Pracownika Urzędu Gminy ds. Obrony Cywilnej - Jarosław Lenarcik oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek: Prezes OSP Gąbin - Waldemar Zawadzki, Prezes OSP Dobrzyków - Rafał Gębicki, Prezes OSP Juliszew - Wiesław Świderski, Prezes OSP Wiączemin Polski - Józef Kluge, Naczelnik OSP Grzybów - Jan Piecka.

Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym na początku porządkiem obrad. Zebranie otworzył Prezes OSP Słubice - Druh Marek Tarka. Przewodniczącym zebrania wybrany został Druh Adam Rączka, a protokolantem - Druhna Ewa Jabłońska. W Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli: Druh Andrzej Żabka, Druhna Aleksandra Witczeska oraz Druh Krzysztof Dobaczewski, a w Komisji Mandatowej: Druh Sylwester Serwach, Druh Maciej Wawrzyńczak oraz Druh Piotr Kaczmarek.

Sprawozdanie z działalności odczytał Druh Andrzej Markiewicz, sprawozdanie finansowe - Druh Marek Bogiel, a sprawozdanie komisji rewizyjnej - Druh Sylwester Serwach. Plan finansowy odczytał - Druh Marek Bogiel, natomiast plan działalności - Druhna Ewelina Bogiel.

Obrady zebrania odbywały się w obecności Sztandaru jednostki, a w skład pocztu sztandarowego weszli: Druh Sebastian Margol, Druh Piotr Bogiel oraz Druh Sebastian Chaber. Całość uświetniała Orkiestra Dęta OSP Słubice pod batutą Kapelmistrza - Druha Szymona Ogrzebacza.

Zebranie przebiegało w spokoju i zostało zakończone wspólnym poczęstunkiem oraz poza kuluarowymi rozmowami dotyczącymi spraw związanych z jednostką.

Dołącz do nas
Google+