OSP Słubice
Fala kulminacyjna na Wiśle

Fala kulminacyjna na Wiśle

W związku z zagrożeniem powodziowym jakie niesie ze sobą nadchodząca z południowej części kraju fala kulminacyjna na rzecze Wiśle, służby, w tym nasza jednostka została postawione w stan podwyższonej gotowości.

W sobotę, 17 maja na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku wydała polecenie realizacji następujących działań:

  • Wprowadzenie w jednostkach OSP KSRG stanu podwyższonej gotowości umożliwiającego podjęcie długotrwałych działań ratowniczych w ciągu max. 10 min od zaalarmowania, w ciągu całej doby, w tym poza terenem powiatu w ramach odwodów operacyjnych województwa mazowieckiego
  • Przygotowanie pozostałych jednostek OSP z terenu gminy do podjęcia długotrwałych działań ratowniczych w czasie max. 1 godziny od zaalarmowania.
  • Sprawdzenie sprzętu na wyposażeniu jednostek OSP, usunięcie stwierdzonych niesprawności sprzętu, zatankowanie do pełna samochodów pożarniczych, zabezpieczenie zapasu paliwa do posiadanego sprzętu silnikowego na min. 10 godz. pracy, zapewnieni ratownikom środków ochrony osobistej.
  • Pozostawanie funkcyjnych OSP w kontakcie telefonicznym, w miarę możliwości w granicach terenu powiatu.
  • Przeprowadzenie w dniu 17 maja br. do godziny 17.00 na terenie gmin zalewowych /Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Gąbin, Płock/ kontroli stanu wałów i urządzeń przeciwpowodziowych przy pomocy jednostek z terenu gminy – wskazane użycie samochodów lekkich.
  • W miarę możliwości powiadomienie o podjętych czynnościach i ich wynikach właściwego Urzędu Gminy
  • Złożenie do godziny 18.30 telefonicznego meldunku z realizacji ww. czynności ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli wałów i urządzeń przeciwpowodziowych – stwierdzonych nieprawidłowości, uszkodzeń itp. ze wskazaniem dokładnej lokalizacji.

Zgodnie z wytycznymi nasza jednostka dokonała inspekcji wałów przeciwpowodziowych znajdujących się na terenie gminy Słubice oraz przeglądu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki. W ramach przeglądu sprzęt został przygotowany do podjęcia długotrwałych działań m.in. zatankowany, z przygotowanym zapasem paliwa oraz poddany odpowiedniej konserwacji i zabezpieczeniu.

Na inspekcję wałów udała się jedna grupa strażaków, zgodnie z zaleceniami samochodem lekkim, natomiast druga grupa pozostała w jednostce zajmując się sprzętem. W chwili obecnej jednostka jest gotowa do podjęcia niemal natychmiastowych działań w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Zgodnie z przewidywaniami poziom wody na wysokości miejscowości Świniary zaczął stopniowo wzrastać, ale mając na uwadze prognozy oraz brak opadów na naszym terenie zagrożenie wystąpienia powodzi jest niewielkie. Nie mniej jednak musimy liczyć się z możliwymi podtopieniami, przesiąkami wałów oraz sytuacjami losowymi, które mogą doprowadzić do wystąpienia rzeki poza wały.

Dołącz do nas
Google+