OSP Słubice
Jednostki OSP ze wsparciem z samorządu województwa mazowieckiego

Jednostki OSP ze wsparciem z samorządu województwa mazowieckiego

W piątek 19 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Mazowieckich Programów Wsparcia dla Powiatu Płockiego.

Wsparcie samorządu województwa mazowieckiego trafi również do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słubice. Środki przeznaczone zostaną na modernizację budynków strażnic OSP w Słubicach, Piotrkówku, Juliszewie oraz Wiączeminie Polskim.

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin, modernizacja pracowni informatycznej w ZSZ im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku czy utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie– to tylko niektóre inwestycje w powiecie płockim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z powiatu płockiego. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/informacje/jednostki-osp-ze-wsparciem-z-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/

Dołącz do nas
Google+