OSP Słubice
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o sytuacji na Wiśle

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o sytuacji na Wiśle

W dniu 24 maja 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płocku oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Posiedzeniu, w zastępstwie Starosty Płockiego Mariusza Bieńka, przewodniczył Michał Twardy – Sekretarz Powiatu Płockiego. Obecni byli również: Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski.

Tematem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji powodziowej w kraju. Oczywiście najważniejsze dla samorządowców Ziemi Płockiej jest bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu podczas przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle.

Trzeba podkreślić, że na chwilę obecną nie ma u nas zagrożenia, ale odpowiednie służby na bieżąco monitorują stan na rzece.

Informacje o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i przygotowujących na wypadek powstania realnego zagrożenia powodzią złożyli:

– Tomasz Pokropski – zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku,

– szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele siedmiu gmin nadwiślańskich.

Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego odpowiedzialne służby sprawdzają wały przeciwpowodziowe, urządzenia hydrotechniczne, zasoby magazynów przeciwpowodziowych, posiadane siły i środki oraz procedury niezbędne do ewentualnego prowadzenia akcji ratowniczej.

Wypracowane wnioski i uwagi zostaną przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu.

W przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów, w siedzibie Starostwa działa całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które monitoruje sytuację powodziową.

Tel. (24) 267 67 13, 608 598 069.

E-mail: zk@powiat.plock.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/informacje/powiatowy-zespol-zarzadzania-kryzysowego-o-sytuacji-na-wisle/

Dołącz do nas
Google+