OSP Słubice
Przekaż 1% dla OSP w Słubicach

Przekaż 1% dla OSP w Słubicach

Składając zeznanie podatkowe, można przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, w tym na Ochotnicze Straże Pożarne. Część z jednostek funkcjonuje jako OPP, natomiast na pozostałe z nich 1% przekazać można poprzez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Składając zeznanie podatkowe, można przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, w tym na Ochotnicze Straże Pożarne. Część z jednostek funkcjonuje jako OPP, natomiast na pozostałe z nich 1% przekazać można poprzez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli chcesz wspomóc naszą jednostkę i przekazać 1%, należy w części “WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, w rubryce “Numer KRS“, wpisać nr: 0000 116 212, a następnie zgodnie z zaleceniami wyliczyć 1% wskazanej kwoty. Następnie w części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w rubryce “Cel szczegółowy 1%” wpisać: OSP Słubice, ul. Płocka 59a; 09-533 Słubice, woj. Mazowieckie. W rubryce obok dobrowolnie można zaznaczyć “wyrażam zgodę”, która dotyczy udostępnienie imienia, nazwiska i adresu przekazującego 1% dla obdarowanego. Pole poniżej może pozostać niewypełnione.

Numer KRS – 0000 116 212
Cel szczegółowy 1% – OSP Słubice, ul. Płocka 59a; 09-533 Słubice, woj. Mazowieckie

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/media/przekaz-1-dla-osp-w-slubicach/

Dołącz do nas
Google+