OSP Słubice
Informacja!

Informacja!

Mamy świadomość, iż już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe, i że trwa kampania wyborcza, lecz nie możemy pozwolić, aby do mieszkańców płynęły niesprawdzone informacje dotyczące naszej jednostki.

Drogą pantoflową dotarła do nas informacja, że jeden z kandydatów, podczas spotkania z mieszkańcami poruszył temat Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym również naszej jednostki. Cieszy nas, że rozmawia się o bezpieczeństwie, ale bardzo martwi fakt, iż ktoś podaje niesprawdzone informacje i interesuje się Ochotniczymi Strażami Pożarnymi tylko przed wyborami.

Ochotnicze Straże Pożarne dysponowane są do zdarzeń (akcji) przez Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W zależności od sytuacji dyspozytor lub dowódca podejmują decyzję jaki zastęp ma udać się do zdarzenia lub w jakim składzie. Pojazdy bojowe są najczęściej 6-cio osobowe, ale nie jest to reguła. Nadmieniamy, iż jesteśmy strażakami ochotnikami, którzy po ogłoszeniu alarmu muszą mieć czas, aby dotrzeć do strażnicy, a następnie udać się na miejsce zdarzenia. Zdarza się, że wyjeżdżamy w minimalnym składzie osobowym, ale wiemy, że kolejne osoby są już w drodze i dotrą na miejsce prywatnymi samochodami.

Jednostka posiada odpowiednią ilość ratowników posiadających szkolenie podstawowe, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego oraz współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Dodatkowo w szeregach jest wielu członków posiadających szkolenie dowódcze oraz kierowców z uprawnieniami, którzy mogą prowadzić pojazdy uprzywilejowane. W tym miejscu należy wspomnieć, iż cześć z nich zdobyła te uprawnienia inwestując w nie własne środki pieniężne i czas.

Kolejna niesprawdzona informacja dotyczy rozbudowy naszej strażnicy. Proces rozbudowy ruszył, lecz pierwszym krokiem jest uporządkowanie dokumentacji, która znajduje się w fazie finalnej. Ujmując rzecz ogólnie rozbudowując strażnicę musimy współpracować z Konserwatorem Zabytków, ponieważ sąsiaduje ona z zabytkowym Pałacem. Dodatkowo na działce, gdzie planowana jest rozbudowa, w dokumentacji figurował las, którego nigdy tam nie było. To właśnie te kwestie były najbardziej czasochłonne i udało się je wyjaśnić tylko dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Słubice – Krzysztofa Dylickiego i Prezesa – Marka Tarki oraz przy wsparciu Starosty Płockiego – Mariusza Bieńka.

Szanowni Kandydaci, jeżeli nie sprawdzicie informacji u źródła nie podajcie ich do publicznej wiadomości, natomiast jeżeli chcecie inwestować w bezpieczeństwo i wspierać Ochotnicze Straże Pożarne to najpierw dowiedzcie się jakie są bieżące problemy i potrzeby. Ochotnicy swoją prace wykonują społecznie, a jakiekolwiek otrzymane pieniądze przekazują na działalność jednostki (tego można się dowiedzieć, tylko wystarczy zapytać). Niestety jest nam bardzo przykro słyszeć uwagi dotyczące naszych wyjazdów i szkoleń. Proszę pamiętać, że OSP to nie tylko działania ratownicze, ale również działalność patriotyczna, kulturalna, uczestnictwo w wielu lokalnych uroczystościach oraz pomoc w organizacji imprez i uroczystości.

Zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 21-go października. W tych wyborach zawsze powinniśmy wybierać osoby pewne i sprawdzone, osoby, które znamy oraz z którymi dobrze się współpracuje.

Dołącz do nas
Google+