OSP Słubice
Wsparcie finansowe na remont strażnicy!

Wsparcie finansowe na remont strażnicy!

W miniony piątek, 15-go czerwca, w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie remontów mazowieckich strażnicy OSP.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018”, wspiera Ochotnicze Straże Pożarne, które potrzebują wsparcia przy remoncie siedzib swoich jednostek. Samorząd Województwa przeznaczy na ten cel łącznie 5 mln złotych. Wsparcie to wpłynie na pracę strażaków ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej, co przekłada się na poprawę ochrony przeciwpożarowej.

W ramach programu wsparcie otrzyma również nasza jednostka. Stosowne umowy podpisali przedstawiciele samorządu województwa oraz samorządu gminy. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosław Adam Orliński, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki oraz Skarbnik Gminy Słubice – Henryka Bednarek.

Składamy serdeczne podziękowania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, Samorządu Gminy Słubice oraz przedstawicieli jednostek OSP z terenu gminy, którzy wsparli potrzebę wykonania bieżącego remontu.

Dołącz do nas
Google+