OSP Słubice
Problemy z wodą – apel

Problemy z wodą – apel

W ostatnich dniach nad naszym krajem przetacza się fala bardzo wysokich temperatur, dodatkowo w naszym regionie notowane są niewielkie opady deszczu, co przekłada się na możliwość zaistnienia suszy.

Niestety sytuacja pogodowa ma wpływ na jeszcze jeden niepokojący czynnik, chodzi o braki wody w sieci wodociągowej lub bardzo niskie jej ciśnienie. W ostatnich dniach notuje się wzmożone pobory wody z sieci wodociągowej, co przekłada się na znaczące ograniczanie jej dostaw. Sytuacja jest niepokojąca, a może stać się nawet niebezpieczna.

Szanowni Państwo, zwracamy się z apelem o racjonalne wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej. W trosce o wszystkich odbiorców apelujemy o używanie wody do celów gospodarstw domowych i maksymalne ograniczenie jej poboru do innych celów. Upraszamy o wykorzystanie do celów gospodarczych studni istniejących na terenach posesji. Przypominamy ponadto, że poza licznikowy pobór wody oraz pobór wody z hydrantów jest zakazany.

W interesie nas wszystkich leży to, aby w naszych kranach nieustannie znajdowała się woda. Dodatkowo w sytuacji pożaru to hydranty sieci wodociągowej są najbliższym i najszybszym punktem czerpania wody. Nie podlewajmy i nie zraszajmy trawników, nie podlewajmy ogrodów i upraw, ograniczmy do minimum mycie pojazdów. Starajmy się trochę zaoszczędzić wodę, a wszystkim nam będzie łatwiej i bezpieczniej. Informujemy również, że systemy zraszania trawników, systemy nawadniania tzw. kropelkowego, itp. są właśnie przyczyna problemów z wodą z jakimi się borykamy. Pozornie pojedyncze tego typu instalacje nie generują wielkiego poboru, ale jednoczesne uruchomienie kilkuset lub więcej tego typu systemów składa się na problemy jakich teraz doświadczamy.

Szanowni Państwo prosimy o rozsądek i poważne potraktowanie tematu.

Zdjęcie: http://www.uprawyekologiczne.pl/Photos/dobor_deszczowni.jpg

Dołącz do nas
Google+