OSP Słubice
Na Zarządzie Powiatu o bezpieczeństwie pożarowym

Na Zarządzie Powiatu o bezpieczeństwie pożarowym

Kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa są bardzo istotnie, szczególnie kiedy widzimy wzrost ilości zdarzeń i zagrożeń z jakimi spotykamy się na co dzień.

W miniony poniedziałek, 5-go marca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. Jak czytamy na stronie internetowej jednym z tematów, jakim zajął się Zarząd Powiatu w Płocku na posiedzeniu była ocena bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu płockiego w roku 2017. Informację przedstawił bryg. Grzegorz Padzik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Na terenie działania KM PSP w Płocku i Powiatu płockiego wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. miało miejsce 3271 zdarzeń
- w Płocku – 1223
- w powiecie płockim – 2048
w tym 550 pożarów
- w Płocku 281
- powiecie płockim 269
2608 miejscowych zagrożeń
- w Płocku 860
- powiecie płockim 1748
oraz 113 alarmów fałszywych
- w Płocku 82
- powiecie płockim 31

W analogicznym okresie roku ubiegłego powstało 2879 zdarzeń, w tym 752 pożary, 2056 miejscowych zagrożeń i 71 alarmów fałszywych. Oznacza to, że w roku 2017 nastąpił wzrost ogólnej ilości zdarzeń o 392, ilość pożarów zmalała o 202, natomiast nastąpił wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 552 i fałszywych alarmów o 42.

Na terenie powiatu płockiego w roku 2017 w stosunku do roku 2016 nastąpił:
- spadek ilości pożarów z 384 do 269 tj. o 115
- wzrost ilości miejscowych zagrożeń z 1228 do 1748 tj. o 520
- wzrost ilości alarmów fałszywych z 13 do 31 tj. o 18.

Nastąpił wzrost ogólnej ilości zdarzeń z 1625 w 2016 r. do 2048 w 2017 r. tj. o 423. Ilość ofiar śmiertelnych na terenie powiatu płockiego wzrosła o 3 osoby (z 17 do 20), a rannych o 46 osób (z 216 do 262).

Do zdarzeń, w stosunku do których prowadzone były działania ratownicze należy wymienić:
- plamy substancji ropopochodnych – 94 zdarzeń
- zdarzenia w transporcie drogowym- 275
- pożary lasów- 16
- usuwanie skutków nawałnic, silnych wiatrów- 551
- pożary traw i nieużytków rolnych – 47
- pożary w rolnictwie- 51
- działania na obszarach wodnych – 19 zdarzeń
- zdarzenia występujące w Zakładach Dużego Ryzyka- 4
w tym:
- pożar Zakładu Produkcyjnego „OLEWNIK” w Świerczynku (01.01.2017 r.) i
- pożar Zakładu Produkcyjnego MAS Hydroizolacyjnych „IZOLBET” w m. Golanki Górne 12 (27.08.2017 r/)

Starosta Płocki – Mariusz Bieniek przekazał podziękowania kadrze kierowniczej KM PSP w Płocku, strażakom oraz ochotnikom z OSP za ich ogromny wkład pracy, zaangażowanie, pełny profesjonalizm w działaniach na rzecz zapewnienia mieszkańcom powiatu płockiego bezpieczeństwa pożarowe.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1982-bezpieczenstwo-pozarowe-mieszkancow-powiatu-plockiego

Dołącz do nas
Google+