OSP Słubice
Kolejna jednostka OSP z powiatu płockiego włączona do KSRG

Kolejna jednostka OSP z powiatu płockiego włączona do KSRG

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) jest to system ratowniczy oparty głównie na jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP i jednostkach OSP.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy rozpoczął swoje funkcjonowanie z początkiem 1995 roku, do głównych zadań jednostek KSRG należy ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez: gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń, ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo wysokościowe, działania poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo wodno nurkowe oraz podstawy ratownictwa medycznego – udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wśród ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, prawie 4,5 tys. włączonych jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to jednostki, które najprościej mówią stanowią bezpośrednie zaplecze dla Państwowej Straży Pożarnej. Są one zobowiązane podjąć działania w ściśle określonym czasie, na ściśle określonych zasadach, muszą posiadać odpowiednio wyszkolonych ratowników oraz odpowiedni, sprawny, sprzęt. Wszystko to ma za zadanie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom, zarówno tym zamieszkującym duże miasta, gdzie służby ratunkowe są pod ręką, jak i tym, którzy zamieszkują tereny oddalone od takich ośrodków o kilkadziesiąt kilometrów.

Do połowy grudnia tego roku, w skład KSRG wchodziły 22 jednostki OSP z terenu powiatu płockiego:

 • OSP Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży
 • OSP Bielsk, gm. Bielsk
 • OSP Bodzanów, gm. Bodzanów
 • OSP Bulkowo, gm. Bulkowo
 • OSP Dobrzyków, gm. Gąbin
 • OSP Drobin, gm. Drobin
 • OSP Gąbin, gm. Gąbin
 • OSP Łąck, gm. Łąck
 • OSP Mała Wieś, gm. Mała Wieś
 • OSP Niesłuchowo, gm. Bodzanów
 • OSP Nowa Góra, gm. Staroźreby
 • OSP Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów
 • OSP Rogozino, gm. Radzanowo
 • OSP Sikórz, gm. Brudzeń Duży
 • OSP Słubice, gm. Słubice
 • OSP Słupno, gm. Słupno
 • OSP Stara Biała, gm. Stara Biała
 • OSP Stare Gałki, gm. Mała Wieś
 • OSP Staroźreby, gm. Staroźreby
 • OSP Płock-Trzepowo, m. Płock
 • OSP Woźniki, gm. Radzanowo
 • OSP Wyszogród, gm. Wyszogród

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego PSP, 15-go grudnia 2017 roku do Krajowego Systemu-Ratowniczo-Gaśniczego dołączyło 46 jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 44 jednostki OSP i 2 jednostki WSP. Wśród jednostek OSP znalazło się 6 z województwa mazowieckiego, w tym 1 z terenu powiatu płockiego. Do KSRG włączona została jednostka OSP Kanigowo, gm. Bodzanów.

Kolegom z Kanigowa serdecznie gratulujemy dołączenia do KSRG i życzymy samych udanych akcji. Warto wspomnieć, iż w tym roku mięliśmy okazję współpracować z druhami z OSP w Kanigowie podczas działań związanych z wystąpieniem z koryta rzeki Słupianki, na terenie Słupna.

Dołącz do nas
Google+