OSP Słubice
Będziemy rozmawiać o powodzi - zaproszenie

Będziemy rozmawiać o powodzi - zaproszenie

Temat powodzi na terenie, głównie, gmin Słubice i Gąbin jest nieustannie tematem trudnym.

W imieniu Starosty Płockiego Mariusza Bieńka i gospodarza gminy Słubice, Wójta Krzysztofa Dylickiego przekazujemy zaproszenie, na wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w najbliższy wtorek - 23-go maja, czyli dokładnie w 7 rocznicę powodzi. Zaproszenie kierowane jest do Mieszkańców Gminy Słubice i Mieszkańców Gminy Gąbin oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem powodzi. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10:00, a wcześniej o godzinie 9:00 złożone zostaną kwiaty przy kapliczce w miejscu przerwania wału przeciwpowodziowego.

Tematem posiedzenia, które zwołał Starosta Płocki Mariusz Bieniek – jako przewodniczący Komisji – będzie „Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w Powiecie Płockim”.

Władze Powiatu Płockiego były z ludźmi w czasie powodzi, nie zapominają o nich także po niej. Co roku, w rocznicę przerwania wału w Świniarach, organizowane jest spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczą także parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele różnych instytucji. Tematem jest oczywiście bezpieczeństwo powodziowe.

Nie inaczej będzie w tym roku – we wtorek 23 maja, w remizie OSP w Wiączeminie Polskim (gmina Słubice), odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płocku. Ma ono charakter otwarty - może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany. Obradom będzie przewodniczył Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

Swoją obecność w wydarzeniu zapowiedział Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, który w latach 2010 – 2011 był Starostą Płockim. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni również m.in.: Minister Środowiska, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, kierownictwo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezydent Miasta Płocka, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Radni Powiatu Płockiego, Radni gmin Słubice i Gąbin, Wójtowie i Burmistrzowie siedmiu nadwiślańskich gmin i miast, prezesi i komendanci gminnych OSP z terenu gmin Słubice i Gąbin, przewodnicząca Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej i członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy.

Dołącz do nas
Google+