OSP Słubice
W Słubicach powstanie w pełni zawodowa straż – nowa JRG na terenie powiatu!

W Słubicach powstanie w pełni zawodowa straż – nowa JRG na terenie powiatu!

Z roku na rok przybywa zdarzeń, przy których interweniuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Dodatkowo znaczna odległość od płockich JRG przyczynia się do dłuższego czasu reakcji służb zawodowych.

Skłoniło to władze Państwowej Straży Pożarnej, aby powołać do życia Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą w Słubicach, która będzie wchodziła w skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Założenie przewiduje przekształcenie OSP w Słubicach w jednostkę w pełni zawodową. Łączy się to z koniecznością doposażenia. Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że do obecnego sprzętu dołączy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, samochód ratownictwa technicznego, drogowego, dźwig, śmigłowiec, lotniskowiec, łódź podwodna, dwa myśliwce F-16 oraz czołgi i transportery opancerzone. Rozszerzy się również zakres działań podejmowanych przez ratowników. Obok walki z pożarami, wypadkami drogowymi i nawałnicami ratownicy uczestniczyć będą w ratownictwie morskim, górskim oraz odbywać loty kosmiczne. Wszystko to ma na celu wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowa jednostka potrzebować będzie ratowników do służby, w tym celu przeprowadzona zostanie rekrutacja. Zgłaszać mogą się wszyscy chętni. Więcej informacji podamy wkrótce.

JRG w Słubicach będzie 4 w powiecie, z czego 3 dotychczasowe znajdują się w Płocku.

Dołącz do nas
Google+