OSP Słubice
Pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin powiatu płockiego!

Pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin powiatu płockiego!

Przekroczenie stanów ostrzegawczych oraz utrzymująca się tendencja wzrostowa wymusza wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego.

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Wiśle na terenie Powiatu Płockiego, Starosta Płocki Mariusz Bieniek ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin Wyszogród i Gąbin oraz gmin: Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów.

Pogotowie obowiązuje od 28 lutego 2017 r. od godziny 8 rano do odwołania.

Wisła przekroczyła stan ostrzegawczy w Wyszogrodzie – we wtorek o godz. 7 rano wodowskaz pokazał tam 506 cm (stan ostrzegawczy to 500 cm, stan alarmowy – 550 cm). Niewiele brakowało też do przekroczenia stanu ostrzegawczego w Kępie Polskiej. O godz. 7 rano było tam 447 cm, a stan ostrzegawczy dla tego miejsca wynosi 450 cm, stan alarmowy –500 cm.

Jak tłumaczy Jan Jerzy Ryś, kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku, tendencja jest wzrostowa, ale nie jest to stan dynamiczny. – Średnio poziom wody w Wiśle na naszym terenie podnosi się o centymetr na godzinę. Jest to spokojny wzrost spowodowany m.in. spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części zlewni – zaznacza kierownik. Dodaje, że wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego w rejonach Wyszogrodu i Kępy Polskiej może się utrzymać do 1 marca, ale tak naprawdę trudno w tej chwili mówić o prognozach na kolejne dni. Na razie sytuacja nie wydaje się być groźna.

Niemniej, z powodu przekroczenia stanu ostrzegawczego w naszym powiecie, konieczne było wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego.

Burmistrzowie i Wójtowie objętych nim miast i gmin są zobowiązani do poinformowania ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, dokonanie przeglądu procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych, a w razie konieczności – uzupełnienie ich.

Służby przeciwpowodziowe gmin zobowiązane są do monitorowania sytuacji na podległym terenie oraz informowania, co cztery godziny od czasu ogłoszenia pogotowia, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/109054/pogotowie_przeciwpowodziowe_dla_siedmiu_gmin_powiatu_plockiego

Dołącz do nas
Google+