OSP Słubice
Uwaga Smog!

Uwaga Smog!

Na terenie Województwa Mazowieckiego utrzymuje się wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza, czyli tzw. smog. W związku z tym Starostwo Powiatowe w Płocku opublikowało zalecenia otrzymane z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

UWAGA SMOG!!

Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;
zaniechać palenia papierosów;

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby udające się do pracy, szkół itp. ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

Aktualne wyniki pomiarów znajdują się na stronie:
http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=raport-dobowy

źródło: http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/107005/uwaga_smog

Dołącz do nas
Google+