OSP Słubice
Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Panujące od kilku dni warunki atmosferyczne przekładają się na wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w okresie od kwietnia do września, codziennie określają podstawowe parametry dotyczące zagrożenia pożarowego w lasach. Parametry te badane są w 42 strefach prognostycznych. Dane z sieci prognozowania zagrożenia pożarowego lasu są również podstawą do wyliczania liczby punktów przyporządkowanych czynnikom klimatycznym przy ustalaniu Kategorii Zagrożenia Pożarowego Lasu.

Stan na dzień dzisiejszy (12 września, godz. 13:00) jest bardzo niepokojący. Lasy na terenie gminy Słubice oraz znacznej części powiatu płockiego objęte są bardzo dużym zagrożeniem pożarowym. Wilgotność ściółki utrzymuje się na poziomie 11-20%, temperatura w punktach pomiarowych zawiera się średnio między 17 - 23,9 st. C, a suma opadów z ostatniej doby wynosi poniżej 1 mm.

Taki stan rzeczy sprawia, że lasy są bardzo narażone na występowanie pożarów. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to co dzieje się w lasach, nie wyrzucać niedopałków na wyschniętą ściółkę oraz pod żadnym pozorem nie rozpalać w lasach ognisk. W razie zauważenia niepokojących symptomów w lasach, tj. zapach dymu, widoczny dym lub widoczne płomienie należy niezwłocznie skontaktować się z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej pod numerem alarmowym 998 lub w ostateczności z najbliższą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej.

http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Dołącz do nas
Google+