OSP Słubice
Owady błonkoskrzydłe - jak postępować

Owady błonkoskrzydłe - jak postępować

W sezonie letnim daje się odczuć wzmożoną aktywność owadów błonkoskrzydłych tj. pszczół, os i najgroźniejszych z nich - szerszeni.

W związku z wieloma spływającymi do nas pytaniami odnośnie postępowania z takimi owadami zamieszczamy ogólną informację na ten temat.

Owady błonkoskrzydłe mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla dzieci, osób starszych oraz osób uczulonych na ich jad. Generalnie spotkane w lesie czy na polach nie powinny atakować, jeżeli człowiek ich nie zaatakuje. Problem zaczyna się, kiedy owady zlokalizują swoje gniazdo przy lub w budynkach mieszkalnych. M.in. szerszenie są bardzo czułe na intensywne, sztuczne zapachy, światło oraz czasami na dźwięk. Niestety tego typu zdarzeń nie da się uniknąć w gospodarstwie domowym, dlatego też owady mogą być wtedy niebezpieczne.

Przede wszystkim, pod żadnym pozorem nie należy zbliżać się do gniazda na własną rękę, bez odpowiedniego ubioru i wyposażenia. Działając niewłaściwie możemy spowodować zagrożenie dla siebie i bliskich. W momencie kiedy owady stanowią zagrożenie, ponieważ w gospodarstwie domowym znajdują się dzieci, osoby starsze lub ich gniazda zlokalizowane są w budynku mieszkalnym, stanowi to podstawę do podjęcia interwencji przez straż pożarną. Co ważne taka interwencja może również zostać podjęta gdy takie zagrożenie występuje w budynkach użyteczności publicznej lub przy drogach i ścieżkach, którymi chodzą ludzie.

W celu zgłoszenia zagrożenia związanego z owadami błonkoskrzydłymi należy skontaktować się ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, właściwej dla miejsca zamieszkania - w przypadku Gminy Słubice, z SK KM PSP w Płocku. Dzwonimy pod numer alarmowy 998. Podczas połączenia należy podać dyspozytorowi wszelkie niezbędne informacje i dokładny opis zagrożenia. Bardzo istotne jest, kiedy umiejscowienie gniazda, chociaż ogólne, jest wcześniej ustalone przez mieszkańców. Przed interwencją straży należy się również zaopatrzyć w specjalny środek chemiczny "Na owady błonkoskrzydłe, szerszenie i osy", który dostępny jest w sklepach na terenie Słubic. W zależności od wielkości lub ilości gniazd potrzebny jest jeden, dwa lub trzy środki.

Bez zgłoszenia zagrożenia do Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z procedurami, nie możemy udać się do takiego zgłoszenia. Warto również przypomnieć, iż owady są mniej aktywne w porach wieczornych i nocnych, dlatego też interwencje takie podejmowane są najczęściej w godzinach wieczornych, chyba że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji.

Dołącz do nas
Google+