OSP Słubice
Dzień numeru alarmowego 112

Dzień numeru alarmowego 112

112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym używanym w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie.

Docelowo wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). Operator 112 może, w miarę potrzeby, przełączyć połączenie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Numer 112 współdziała z systemem lokalizacji, a po pracach udoskonalenia systemu lokalizacji (platforma lokalizacyjno-informacyjna) w 2010 roku powstał system centrów powiadamiania ratunkowego.

Pamiętajmy jednak, że nadal działają numery alarmowe 999,998 i 997. Zachęcamy również do korzystania z tych numerów, szczególnie z numery alarmowego Państwowej Straży Pożarnej. Z naszych doświadczeń wynika, iż w przypadku konkretnych zdarzeń, takich jak pożary czy wypadki, kontakt z numerem 998 pozwala na szybsze powiadomienie odpowiednich jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, które jak wiadomo znajdują się w każdej gminie.

Informacje: https://pl.wikipedia.org/wiki/112_(numer_alarmowy)

Grafika: http://iszczecinek.pl/images/cache/article_868x660_thumb/images/article/2013/12/52b2a170889f6.jpeg

Dołącz do nas
Google+