OSP Słubice
Uroczystości przy kapliczce

Uroczystości przy kapliczce

Zagrożenie powodziowe już niemal minęło, ale mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości w gminie Słubice i Gąbin wciąż mają w pamięci 23 maja 2010 roku, kiedy to Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy.

Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim powstała symboliczna kapliczka przy której dziś zgromadzili się druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy z gmin Słubice i Gąbin.

Głównym punktem dzisiejszej uroczystości była Msza Święta odprawiona przez Prałata, Proboszcza Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Zycku - Księdza Stanisława Pakiełę. W czasie Eucharystii zebrani modlili się za pomyślność dla strażaków, ich rodzin i za inne osoby niosące pomoc podczas tych tragicznych wydarzeń z maja 2010 roku. Modlono się również o to aby już nigdy więcej niosąca spustoszenie woda nie nawiedziła tych terenów oraz za poszkodowanych w wyniku powodzi w innych krajach Europy, gdzie w tym roku wody występowały z brzegów zalewając wiele miast.

W tej uroczystości udział wzięły poczty sztandarowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z: Wiączemina Polskiego, Słubic, Juliszewa oraz Troszyna. W poczcie sztandarowym naszej jednostki znaleźli się: Druh Krzysztof Dobaczewski, Druh Lech Zwierzchowski oraz Druh Michał Dylicki. Dodatkowo w tym wydarzeniu uczestniczył Prezes jednostki - Druh Marek Tarka.

Całość uroczystości swoją grą uświetniała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, która pod batutą Kapelmistrza - Druha Szymona Ogrzebacza stanowiła bardzo ważny element tego symbolicznego i bardzo ważnego dla mieszkańców wydarzenia.

Ostatnim elementem uroczystości było złożenie kwiatów pod kapliczką. To symbol pamięci oraz łączenia się i solidaryzowania z poszkodowanymi tą tragiczną powodzią z 2010 roku.

Dołącz do nas
Google+