OSP Słubice
Orkiestra Dęta zyska nowe stroje

Orkiestra Dęta zyska nowe stroje

Wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach są również pasjonaci muzyki, którzy kontynuują zapoczątkowaną wiele lat temu tradycję Orkiestry Dętej.

W miniony poniedziałek, 7-go maja, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedstawiciele jednostki Prezes – Marek Tarka oraz Skarbnik – Marek Bogiel podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. "Jest w orkiestrze naszej jakaś siła...". Zadanie będzie dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podpisanie umowy było wynikiem zaangażowania władz gminy, na czele z Wójtem Gminy Słubice – Krzysztofem Dylickim, władz jednostki na czele z Prezesem – Markiem Tarką oraz przy wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika i Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosława Adama Orlińskiego.

Dzięki temu, poprzez wyposażenie w stroje galowe i sprzęt nagłośnieniowy, poprawiony zostanie wizerunek Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, co z kolei umożliwi skuteczne promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W dniu wczorajszym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach przedstawiciele Orkiestry, na czele z Kapelmistrzem – Szymonem Ogrzebaczem oraz samorządu gminy, na czele z Wójtem Gminy Słubice – Krzysztofem Dylickim, spotkali się na prezentacji przygotowanej przez firmę zajmującą się szyciem stroi dla orkiestr dętych. Celem spotkania było zapoznanie się z ofertą.

Już niedługo nasza Orkiestra występować będzie w nowych strojach, na które przez swoje zaangażowanie i działalność społeczną w pełni zasłużyli.

Dołącz do nas
Google+