OSP Słubice
Uroczystości przy kapliczce w miejscu przerwania wału

Uroczystości przy kapliczce w miejscu przerwania wału

Od tragicznych wydarzeń związanych z powodzią minęło już 6 lat, ale są one ciągle w pamięci mieszkańców tych terenów oraz strażaków ochotników, którzy spędzili w tym miejscu długie godziny.

Wczoraj, 21 maja, o godzinie 18:00, przy kapliczce wybudowanej w miejscu, gdzie Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w 2010 roku, odbyły się symboliczne uroczystości, których organizatorami byli strażacy ochotnicy z Wiączemina Polskiego oraz lokalna społeczność.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, poczty sztandarowe OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówku, OSP w Juliszewie, OSP w Troszynie Polskim, OSP w Dobrzykowie, OSP w Słubicach (Michał Dylicki, Tomasz Robak i Piotr Bogiel) oraz Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym wydarzeniu uczestniczyli również druhowie OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówku, OSP w Juliszewie, OSP w Łaziskach, OSP w Troszynie Polskim, OSP w Suchodole oraz OSP w Słubicach (Sebastian Chaber, Przemysław Adamowicz).

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą przy kapliczce odprawił Proboszcz Parafii w Zycku Polskim - Ksiądz Stanisław Pakieła. Podczas Eucharystii modlono się o to aby sytuacja z 2010 roku nigdy się już nie powtórzyła, o strażaków gotowych bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym oraz o to aby Bóg zesłał deszcz na uprawy, które przegrywają walkę z suszą.

Podczas uroczystości przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli symboliczną wiązankę kwiatów, w imię pamięci tamtych wydarzeń.

Po zakończeniu uroczystości druhowie z OSP w Wiączeminie Polskim zaprosili uczestniczących we Mszy Św. strażaków na poczęstunek, przy ich strażnicy.

Dołącz do nas
Google+