OSP Słubice
Walne Zebranie Sprowozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprowozdawczo-Wyborcze

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Słubice powoli zbliża się ku końcowi.

Wczoraj, 30 stycznia w godzinach popołudniowych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, które było czwartym z sześciu zebrań na terenie Gminy Słubice.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku - Adam Sierocki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach - Józef Walewski, Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Dowódca zmiany JRG nr 2 w Płocku - Jacek Szymański, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Gminy Słubice - Łukasz Bartosiak, Sołtys Sołectwa Słubice - Irena Janiszewska, Przedstawiciel Urzędu Gminy Słubice ds. Ochrony Przeciwpożarowej - Jarosław Lenarcik oraz przedstawiciele jednostek OSP Dobrzyków, OSP Gąbin, OSP Juliszew i OSP Wiączemin Polski.

Zebranie otworzył Prezes Marek Tarka. Pierwszym jego elementem było wprowadzenie sztandaru, poczet sztandarowy w składzie Marek Bogiel, Piotr Bogiel i Sebastian Chaber, oraz odegranie hymnu Związku. Następnie Prezes przywitał zaproszonych na uroczystość gości.

Zgodnie z jednogłośną decyzją zebranych w znacznej ilości druhów (ponad 75% frekwencji) na Przewodniczącego Zebrania wybrany został Druh Krzysztof Dylicki, a na Protokolanta Druhna Ewa Jabłońska. Na początku spotkania wybrano również komisje: Komisja Mandatowa - Adam Rączka, Sławomir Urbański i Bartłomiej Tomasik, Komisja Wyborcza - Roman Jabłoński, Aleksandra Witczeska i Mariusz Robak, Komisja Skrutacyjna - Renata Maślanka, Andrzej Żabka i Sebastian Chaber oraz Komisja Uchwał i Wniosków - Waldemar Stańczak, Ryszard Zieliński i Krzysztof Dobaczewski.

Pierwszym akcentem zebrania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Odznaki za wysługę lat otrzymali:

 1. Stanisław Kornacki - Odznaka za wysługę 45 lat
 2. Czesław Januszewski - Odznaka za wysługę 45 lat
 3. Andrzej Markiewicz - Odznaka za wysługę 35 lat
 4. Marek Tarka - Odznaka za wysługę 30 lat
 5. Marek Bogiel - Odznaka za wysługę 30 lat
 6. Zbigniew Malejko - Odznaka za wysługę 30 lat
 7. Grzegorz Ryfa - Odznaka za wysługę 25 lat
 8. Zenon Zieliński - Odznaka za wysługę 25 lat
 9. Marek Dalecki - Odznaka za wysługę 25 lat
 10. Paweł Seweryniak - Odznaka za wysługę 25 lat
 11. Sławomir Urbański - Odznaka za wysługę 25 lat
 12. Andrzej Żabka - Odznaka za wysługę 25 lat
 13. Stanisław Habel - Odznaka za wysługę 25 lat
 14. Rafał Bogiel - Odznaka za wysługę 10 lat
 15. Andrzej Dudkiewicz - Odznaka za wysługę 10 lat
 16. Sebastian Jabłoński - Odznaka za wysługę 10 lat
 17. Monika Bogiel - Odznaka za wysługę 10 lat
 18. Szymon Ogrzebacz - Odznaka za wysługę 10 lat
 19. Sylwester Serwach - Odznaka za wysługę 5 lat
 20. Ewelina Żabka - Odznaka za wysługę 5 lat
 21. Renata Maślana - Odznaka za wysługę 5 lat
 22. Aleksandra Witczeska - Odznaka za wysługę 5 lat
 23. Michał Dylicki - Odznaka za wysługę 5 lat

Z ostatnim dniem stycznia pracę na stanowisku kierowcy kończy Druh Zenon Zieliński. Z tej okazji druhowie z OSP Słubice postanowili uhonorować go okolicznościową statuetką.

Okolicznościowe statuetki otrzymali również: Bożena Kiełbasa - za pomoc przy prowadzeniu dokumentacji księgowej oraz Marek Tarka, Andrzej Markiewicz, Krzysztof Dobaczewski, Marek Bogiel, Marzena Witczeska i Michał Dylicki w podziękowaniu za zaangażowanie i wspieranie inicjatyw oraz nieoceniony rozwój jednostki w kadencji 2011 - 2016.

Dalszy ciąg zebrania przebiegał zgodnie z przyjętym na początku porządkiem obrad. Zgodnie z jednogłośnymi decyzjami Zebrania wybrała Zarząd, który po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:

 1. Prezes - Marek Tarka
 2. Naczelnik - Krzysztof Dobaczewski
 3. Wiceprezes - Andrzej Markiewicz
 4. Zastępca Naczelnika - Piotr Kaczmarek
 5. Skarbnik - Marek Bogiel
 6. Sekretarz - Michał Dylicki
 7. Gospodarz - Marzena Witczeska
 8. Członek - Piotr Bogiel
 9. Członek - Rafał Bogiel

Komisję Rewizyjną, która po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:

 1. Przewodniczący - Sylwester Serwach
 2. Sekretarz - Grzegorz Ryfa
 3. Członek - Sławomir Urbański

Również jednogłośną decyzją sali wybrani zostali delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach:

 1. Bogiel Piotr
 2. Bogiel Marek
 3. Dobaczewski Andrzej
 4. Dobaczewski Krzysztof
 5. Dylicki Michał
 6. Jabłoński Roman
 7. Kaczmarek Piotr
 8. Markiewicz Andrzej
 9. Tarka Marek
 10. Sylwester Serwach

oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego:

 1. Dobaczewski Krzysztof
 2. Markiewicz Andrzej
 3. Tarka Marek

Po wyborach i przyjęciu uchwał głos zabrali zaproszeni na tę uroczystość goście. Z ich strony padło wiele ciepłych słów, co bardzo cieszy i pokazuje, że warto jest działać społecznie. Ostatnim punktem uroczystości była wspólna kolacja.

Całość Zebrania swoją obecnością uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

Dołącz do nas
Google+