OSP Słubice
Początek kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej

Początek kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej

Pierwsze miesiące nowego roku obfitować będą w całym kraju w Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

W minioną niedzielę, 10 stycznia, na zaproszenie druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Obrady poprowadził Prezes OSP w Juliszewie - Władysław Świderski, a w zebraniu, obok druhów OSP Juliszew, uczestniczyli również goście: Wójt Gminy Słubice, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach - Krzysztof Dylicki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP Słubice - Marek Tarka, Komendant Gminny - Wiesław Cichosz, Przedstawiciel Urzędu Gminny ds. OSP i OC oraz Sekretarz OSP w Słubicach - Michał Dylicki.

Zebranie przebiegło spokojnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, miłym akcentem było wręczenie odznak "Za wysługę lat" trzem druhom.

Głównym punktem zebrania, był wybór władz na kolejną, 5-letnią kadencję. Zgodnie z jednogłośną decyzją członków, Zarząd jednostki poszerzony został z 7 do 9 osób, a funkcja Prezesa powierzona została ponownie Druhowi Władysławowi Świderskiemu. W samym zarządzie i komisji rewizyjnej doszło do pewnych zmian personalnych.

Członkowie wybrali również delegatów na Zjazd Gminny Delegatów oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego.

Po zakończeniu obrad, gospodarze przygotowali poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+