OSP Słubice
Uroczystość Patriotyczna przy Pomniku 96 Dębów

Uroczystość Patriotyczna przy Pomniku 96 Dębów

Katastrofa rządowego samolotu, na którego pokładzie znajdował się Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wstrząsnęła Nami wszystkimi. Na znak pamięci o ofiarach tego tragicznego wydarzenia w Grzybowie, gm. Słubice powstał pomnik 96 Dębów.

W minioną niedzielę, 12 kwietnia, w dwa dni po 5. rocznicy tych wydarzeń, w miejscu pamięci odbyły się symboliczne uroczystości zorganizowane przez Fundację "Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z Asyżu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Iłowskiej oraz przy dużym wsparciu ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i Prezesa Marka Tarki.
W uroczystości udział wzięli m.in. Córka gen. Andersa - Anna Maria Anders, Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Radny Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, radni Rady Gminy Słubice, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego, pododdział strażaków oraz wielu innych znamienitych gości.
Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Słubicach, następnie gości w eskorcie policji oraz strażaków z naszej jednostki przemieścili się do Grzybowa, gdzie odbywała się właściwa część uroczystości.
Część uroczystości przy Dębach Pamięci prowadził właściciel dóbr pałacowych w Słubicach - Sławomir Ambroziak, dowódcą pocztów sztandarowych był Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz, a dowódcą pododdziału Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Prezes OSP Słubice - Marek Tarka. W poczcie sztandarowym OSP Słubice znaleźli się: Marek Bogiel, Piotr Bogiel oraz Rafał Górecki.
Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było poświęcenie symbolicznego krzyża brzozowego ku pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala", pochodzącego z rodu Mikorskich ze Słubic, którego dokonał Proboszcz Parafii pw. Świętego Marcina w Słubicach - Roman Batorski. Zebrani złożyli również kwiaty pod pamiątkową tablicą pomnika. Kwiaty składali m.in. Anna Maria Anders, Piotr Zgorzelski, Michał Dylicki, w imieniu samorządu - Krzysztof Dylicki, Mariusz Bartos i Józef Walewski, w imieniu Forum Młodych Ludowców - Łukasz Bartosiak, Marta Michalak i Ewelina Matuszewska oraz w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Jacek Buła, Krystyna Wojtalewicz i Jadwiga Lewandowska. Garść historii przybliżyli zebranym Sławomir Ambroziak oraz Mariusz Bartos. Głos zabierali również Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki i Marian Kłoszewski, z Fundacji Wieś Ekologiczna, którzy w swojej wypowiedzi podziękował za wkład pracy włożony przy budowie krzyża, ku pamięci poległych w Smoleński, Andrzejowi Markiewiczowi - Wiceprezesowi OSP w Słubicach.
Podczas trwania uroczystości mogliśmy wysłuchać pięknych występów artystycznych w wykonaniu: Magdaleny Cichosz, Moniki Piecka, Joanny Rolewskiej, Orkiestry Dętej OSP Słubice pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza oraz Zespołu Ludowego Grzybowianki.

Dołącz do nas
Google+