OSP Słubice
Spotkanie noworoczne w OSP Słubice

Spotkanie noworoczne w OSP Słubice

Od kilku lat tradycją w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach stają się spotkania noworoczno – opłatkowe, które odbywają się w zawsze w okolicy święta Trzech Króli.

Podobnie było i wczoraj, 5 stycznia, kiedy to Strażacy Ochotnicy, Przyjaciele oraz zaproszeni goście spotkali się przy dźwiękach kolęd, na wspólnej wieczerzy w strażnicy OSP Słubice.

Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli m.in. Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Słubicach – Ksiądz Roman Batorski, Kanonik – Ksiądz Ryszard Chludziński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Radny Rady Powiatu Płockiego – Józef Walewski, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Słubice – Łukasz Bartosiak, Radni Rady Gminy Słubice – Piotr Ziółkowski i Marek Bogiel, jednocześnie Skarbnik OSP Słubice, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich ze Słubic, Zespołu Ludowego „Grzybowianki” i Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Słubicach oraz Druhny i Druhowie z OSP Słubice.

Wyjątkową atmosferę i piękną oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą Kapelmistrza – Druha Szymana Ogrzebacza.

Spotkanie od przywitania zaproszonych gości rozpoczął Prezes OSP Słubice – Druh Marek Tarka, który następnie złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne: „Życzę wszystkim Państwu zdrowia, spokoju i szczęścia w życiu zawodowym i prywatnym, społecznej akceptacji podejmowanych działań oraz chęci do działania. Druhnom i Druhom życzę spełnienia w roli Strażaka Ochotnika. Wasza praca społeczna niech będzie owocna, Wasze przywiązanie do jednostki niech będzie nieprzemijające, a Wasze wyszkolenie i doświadczenie niech będzie wykorzystywane jedynie do ćwiczeń. Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku.”

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Krzysztof Dylicki, Katarzyna Milczarek, Ksiądz Roman Batorski, Łukasz Bartosiak oraz Krystyna Wawrzyńczak – przedstawicielka KGW Słubice, którzy również złożyli życzenia noworoczne oraz podziękowali za dotychczasową działalność jednostki i życzyli dalszych sukcesów i wytrwałości.

Spotkanie zakończyło się mini koncertem Orkiestry Dętej, wspólnym, symbolicznym podzieleniem się opłatkiem, wieczerzą oraz przyjacielskimi rozmowami.

Dołącz do nas
Google+