OSP Słubice
Gałęzie nad pasem drogi

Gałęzie nad pasem drogi

W sobotę, 15 lutego za sprawą Urzędu Gminy otrzymaliśmy dyspozycję od Miejskiego Centrum Kierowania do usunięcia gałęzi wystających nad pas drogi wojewódzkiej nr 575.

Do tej akcji wyjechaliśmy dwoma zastępami GLBMRt Ford Transit oraz SLOp Toyota Hilux. Podjęcie działań podczas tej "kontrolowanej" akcji wymagało czasowego ale całkowitego wyłączenia z ruchu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 575 przebiegającej przez miejscowość Słubice. Zadaniem jednostki było usunięcie gałęzi znajdujących się bezpośrednio nad drogą, które z uwagi na specyfikę drzew mogły stanowić realne zagrożenie dla użytkowników drogi. Zadanie zostało wykonane zgodnie z instrukcją. Po zakończeniu zastępy powróciły do koszar. Warto pamiętać, iż podczas tego typu akcji jednostka pozostaje w ciągłej dyspozycji i w razie zaistnienia nagłej potrzeby wyjazdu jest do tego gotowa.

Dołącz do nas
Google+