OSP Słubice
Aktywność owadów wzrasta

Aktywność owadów wzrasta

Zbliża się czas największej aktywności owadów błonkoskrzydłych, z których najgroźniejsze są szerszenie. Sprzyja temu upalna aura.

Wczoraj,24-go lipca otrzymaliśmy dyspozycję ze SK KM PSP w Płocku, aby udać się do miejscowości Zyck Polski, gdzie zagrożenie dla mieszkańców stanowią szerszenie. W niedługim czasie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące owadów, tym razem w miejscowości Bończa.

Do zgłoszeń udaliśmy się zastępem 369[M]26 GLBM-Rt Ford Transit. W pierwszej kolejności podjęliśmy działania w miejscowości Zyck Polski, w gminie Słubice, gdzie owady zbudowały swoje gniazdo w elewacji budynku mieszkalnego. Niestety niemożliwe było całkowite usunięcie gniazda, ponieważ wymagałoby to zniszczenia elewacji. Gniazdo udało się usunąć częściowo, a dokonał tego ratownik w kombinezonie ochronnym, przy pomocy drabiny, sprzętu burzącego i środka chemicznego.

Następnie przejechaliśmy do miejscowości Bończa, również na terenie gminy Słubice. Tym razem owady, na gniazdo, wybrały sobie pień ściętego drzewa, którzy przygotowany został na opał. Gniazdo to znajdowało się w pobliżu budynków mieszkalnych i stanowiło realne zagrożenie, głównie dla dzieci. Ratownicy w kombinezonach ochronnych musieli przerzucić część drzewa, aby dostać się do gniazda, ale dzięki temu udało się całkowicie usunąć gniazdo.

Po zakończonych działaniach zastępy wróciły do strażnicy.

Dołącz do nas
Google+