OSP Słubice
Egzamin podsumowujący szkolenie podstawowe

Egzamin podsumowujący szkolenie podstawowe

Każde szkolenie kończy się egzaminem, który podsumowuje wiedzę jaką kursanci nabyli podczas zajęć. Nie inaczej było również w przypadku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, które odbywało się w OSP w Juliszewie.

Dziś, 29-go kwietnia, przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie odbył się egzamin w ramach szkolenia podstawowego dla ratowników OSP, które od kilku miesięcy realizowane było w tej właśnie jednostce. Wielkie gratulacje i podziękowania za przygotowanie całego szkolenia i dzisiejszego egzaminu należą się druhom z OSP w Juliszewie, a w szczególności: Naczelnikowi – Markowi Murasowi, Sekretarzowi – Dariuszowi Wolińskiemu, Prezesowi – Wiesławowi Świderskiemu oraz Gospodarzowi – Bogdanowi Nowickiemu. Przy dzisiejszym egzaminie pomocą służyli również nasi druhowie: Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski, Skarbnik- Marek Bogiel, Sekretarz – Michał Dylicki, Prezes – Marek Tarka oraz druhna Aleksandra Witczeska. Część założeń odbywało się z użyciem sprzętu znajdującego się na wozie 369[M]21 GBA Mercedes-Benz Atego.

Egzamin przeprowadziła komisja w składzie: Artur Czachowski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Płocku, Maciej Szutowski – Zastępca Naczelnika oraz Tomasz Żuchowski – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Płocku, która w swoim rejonie chronionym ma m.in. gminy: Słubice, Gąbin, Łąck i Nowy Duninów.
Egzamin składał się z części teoretycznej oraz części praktycznej, podczas której kursanci wykonywali zadania związane z m.in. wypompowywaniem wody z zalanej piwnicy, praca w warunkach nocnych; usuwanie powalonego drzewa tarasującego drogę; działaniami związanymi z pożarem w budynku, w którym znajdują się poszkodowani. W trakcie egzaminu kursanci musieli wykazać się wiedzą jaką posiedli przez ostatnie ponad 120 godzin szkolenia, a która pozwoli na bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

Po zakończeniu obydwu części egzaminacyjnych odbyła się zbiórka, w której udział wzięli kursanci, a obecni na niej byli również: nasi druhowie, przedstawiciele OSP w Juliszewie, członkowie komisji egzaminacyjnej, Prezes ZOG ZOSP RP w Słubicach, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki oraz Komendant Gminny – Wiesław Cichosz. Podczas zbiórki podziękowania dla uczestników i organizatorów skierowali Przewodniczący Komisji – Artur Czachowski, Sekretarz OSP w Juliszewie – Dariusz Woliński, Naczelnik OSP w Juliszewie – Marek Muras oraz Prezes ZOG – Krzysztof Dylicki. Ten ostatni serdecznie podziękował ze bezinteresowne zaangażowanie i poświęcenie wielu godzin na odbycie tego szkolenia oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Ostatnim punktem było wspólne spotkanie w Sali Bankietowej Rafallo, przy poza kuluarowych rozmowach kursanci i ich goście mogli porozmawiać o wielu sprawach.

Miło jest nam poinformować, iż wszyscy, którzy podjęli się trudu odbycia tego szkolenia, zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Serdecznie dziękujemy druhom z OSP w Juliszewie oraz wszystkim uczestnikom szkolenia, za godziny które wspólnie spędziliśmy, za miłą atmosferę oraz szczerą chęć podniesienia swojej wiedzy pożarniczej. Życzymy wszystkim sukcesów oraz tyle powrotów ile wyjazdów. Czołem Druhowie!

Dołącz do nas
Google+