OSP Słubice
Recertyfikacja uprawnień KPP

Recertyfikacja uprawnień KPP

Ratownicy, którzy posiadają uprawnienia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są zobowiązani do recertyfikowania ich w określonym czasie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ratownik, zarówno PSP jak i OSP, który ukończył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, oprócz indywidualnych ćwiczeń i utrwalania wiadomości, jest zobowiązany do odnawiania tych uprawnień. Recertyfikacja, która potwierdzona jest egzaminem, odbywa się cyklicznie co 3 lata. Potwierdzeniem uprawnień jest pozytywne zaliczenie egzaminy przed komisją, w skład której wchodzą specjaliści od medycyny ratunkowej, w tym lekarze.

W tym roku, zgodnie z harmonogramem, do egzaminu potwierdzającego posiadane umiejętności przystąpiło pięciu druhów z naszej jednostki: Krzysztof Dobaczewski, Andrzej Dobaczewski, Piotr Bogiel, Sebastian Margol i Jacek Górecki. Miło jest nam poinformować, że wszyscy wymienieni wyżej druhowie zaliczyli pozytywnie egzamin, czym potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności.

Dołącz do nas
Google+