OSP Słubice
Ćwiczenia w komorze dymowej

Ćwiczenia w komorze dymowej

Każdy druh ochotniczej straży pożarnej, aby uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych musi ukończyć odpowiedni kurs i posiadać ważne badania lekarskie.

Wczoraj, 11-go marca, w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbyły się ćwiczenia w komorze dymowej. Uczestniczyli w nich druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Gąbin oraz Gminy Słubice. Odbyły się one w ramach szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników. W tym gronie znalazł się również nasz druh - Przemysław Adamowicz.

Jednym z ostatnich punktów, nie licząc egzaminu, kończących szkolenie są ćwiczenia w komorze dymowej, która ma za zadanie symulować sytuację w jakich mogą znaleźć się strażacy. Do ukończenia kursu niezbędne jest zaliczenie ćwiczenia w komorze.

Najpierw uczestnicy poddawani byli badaniom, następnie przystępowali do testu wydolnościowego organizmu. Składał się on z kilku części tzw. młota, który należało podnieść określoną ilość razy, rowerka stacjonarnego, bieżni oraz drabiny "bez końca". Każde z ćwiczeń odbywało się w kompletnym umundurowaniu bojowym, wraz z aparatem powietrznym na plecach. Po zaliczeniu ww. elementów następował właściwy test w komorze dymowej. Każdy z kandydatów na strażaków ratowników OSP miał do przejścia labirynt zbudowany z niewielkich klatek. Dodatkowym utrudnieniem była podwyższona temperatura, sztuczny dym oraz błyskające światła i odgłosy wywołujące częściową dezorientację. Test w komorze również odbywał się w pełnym umundurowaniu bojowym.

Dołącz do nas
Google+