OSP Słubice
Recertyfikacja KPP

Recertyfikacja KPP

Ćwiczenie nabytych wcześniej umiejętności jest bardzo ważne zarówno dla strażaków zawodowych jak i ochotników.

Dziś, 11-go marca w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Płocku, przy ulicy Armii Krajowej odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje z pierwszej pomocy. Umiejętności KPP należy potwierdzać co 3 lata.

Egzamin sprawdzający składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, podczas której strażacy musieli wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i umieć użyć jej w różnych, ćwiczebnych, sytuacjach jakie zostały zasymulowane przez komisję egzaminacyjną.

Do recertyfikacji przystąpiło 6 druhów z naszej jednostki: Marek Bogiel, Rafał Bogiel, Piotr Kaczmarek, Sebastian Jabłoński, Bartłomiej Tomasik i Grzegorz Ryfa. Wszyscy nasi druhowie pomyślnie zaliczyli egzamin, czym potwierdzili posiadane wcześniej kwalifikacje. Serdecznie gratulujemy.

Dołącz do nas
Google+