Historia OSP Radzanowo

Nasza straż nie ma aż tak długiej historii, ale na pewno można by było napisać o niej wiele. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie została założona w 1985 roku. Głównym inicjatorami i założycielami jednostki byli mieszkańcy Radzanowa.
W dniu 27 sierpnia 1985 roku odbyło się zebranie założycielskie, na które przybyło 52 mieszkańców wsi Radzanowo oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Płocku kpt. Józef Mazurowski. Od tego dnia działa i rozwija się.
W grudniu 1986 roku jednostka otrzymała sprzęt gaśniczy tj. motopompę PO5 wraz z wyposażeniem, także mundury bojowe, które zostały przekazane z obrony cywilnej Spółdzielczego Kółka Rolniczego. Sprzęt z uwagi na brak własnego pomieszczenia był garażowany na terenie SKR-u. Środkiem transportu do akcji gaśniczej był ciągnik rolniczy udostępniany z SKR-u Radzanowo.
W dniu 30 grudnia 1988 roku jednostka otrzymała przyczepkę typu PF-8F do transportu sprzętu gaśniczego. W kolejnym roku udostępniono prowizoryczne pomieszczenie do garażowania i przechowywania sprzętu w budynku gospodarczym Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie.
W dniu 12 lipca 1992 roku jednostka po raz pierwszy wzięła udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Woźnikach, wystawiając trzy drużyny w różnych kategoriach. Na tych pierwszych zawodach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła I miejsce.
Przełomowy dla funkcjonowania jednostki był rok 1998, kiedy otrzymała pierwszy samochód gaśniczy marki Żuk A15 oraz agregat piany lekkiej.
W 2000 roku wysiłkiem druhów strażaków społeczność Radzanowa i podmioty gospodarcze działające w Radzanowie ufundowały jednostce sztandar, który został przekazany w 15-tą rocznicę działalności. Teraz sztandar jest z dumą prezentowany przez druhów z OSP Radzanowo podczas wszystkich najważniejszych uroczystości. Przede wszystkim młodzi ludzie, którzy są obecnie jednym z ważniejszych filarów OSP chętnie reprezentują straż w poczcie sztandarowym.
W 2001 roku Urząd Gminy w Radzanowie dla potrzeb OSP kupił budynek od Spółdzielni Kółek Rolniczych, który został gruntownie wyremontowany i przekazany do użytku.
W 2007 roku została oddana do użytku świetlica dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Prace przy tworzeniu świetlicy wykonywane były przez młodych członków OSP. Dzięki ich pracy Drużyna ma teraz swoje miejsce spotkań.
W świetlicy organizowane są; szkolenia i warsztaty m.in. z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uroczystości, np. Wigilia, Wielkanocne spotkania, Dzień Dziecka dla lokalnej społeczności i inne okolicznościowe imprezy, które stają się okazją do popularyzacji zawodu strażaka.
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie współpracuje z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku przy organizacji pomocy dla powodzian. Część druhów zajmowała się umacnianiem wałów przeciwpowodziowych, natomiast inni przeprowadzili akcję rozładunku towarów tj. łóżka, koce, materace, śpiwory, ręczniki, pościel dla powodzian.
W roku 2010 OSP Radzanowo otrzymała Samochód marki LDV MAXUS zakupiony ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Gminy Radzanowo.
W sierpniu 2010 roku odbyły się uroczystości; obchodów 25 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie oraz wyświęcenia strażnicy i samochodu.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele sejmu, władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, organizacji społecznych, rzesze mieszkańców gminy Radzanowo i okolicznych miejscowości oraz delegacje z jednostek:
- OSP Radzanowo z pocztem flagowym i sztandarowym
- OSP Woźniki z pocztem sztandarowym
- OSP Nowe Boryszewo z pocztem sztandarowym
- OSP Blichowo z pocztem sztandarowym
- OSP Nowe Łubki z pocztem sztandarowym
- OSP Płock Trzepowo
- OSP Rogozino
- OSP Szczytno
- OSP Juryszewo
- oraz orkiestra z OSP Bielsk.

Na Wniosek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radzanowie Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczyło Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Ochotniczą Straż Pożarną w Radzanowie.

Dołącz do nas
Google+