Z kart kroniki...
"Mieszkańcy wsi Gałki Stare starali się o zorganizowanie jednostki OSP już przed rokiem 1960. Jednak ówczesna sytuacja nie dawała takiej możliwości. Dzięki staraniom i zapobiegliwości naczelnika rejonowego z Małej-Wsi Ob. Kuczmarskiego Wacława taka możliwość zaistniała dopiero w 1964 roku. Dnia 7 grudnia 1964 roku we wsi Gałki Stare Gm.R.N. Mała Wieś pow. Płock woj. warszawskie w mieszkaniu Ob. Sikory Jana odbyło się zebranie mieszkańców. Pod przewodnictwem Naczelnika Rejonowego druha Kuczmarskiego Wacława z Małej Wsi mieszkańcy wsi Gałki Stare postanowili zorganizować Ochotniczą Straż Pożarną."

1.jpgDo nowo powstałej jednostki O.S.P. w Gałkach Starych wstąpili następujący członkowie:

Chojnacki Eugeniusz
Bombała Stanisław
Urbaniak Zygmunt
Rybicki Franciszek
Kowalski Stanisław
Żeromski Jan
Tomczak Tadeusz
Szostak Henryk
Sobczak Józef
Szmulewicz Kazimierz
Karpiński Jan
Sikora Jan
Żeromski Stanisław
Krystek Krzysztof
Stawiarski Adam
Ambroziak Stanisław
Bańka Franciszek
Ambroziak Jan
Urbaniak Konstanty
Zdziarski Kazimierz
Sobczak Jan
Zieliński Kazimierz

Z ogółu członków wyłoniono Zarząd OSP.
Prezes Zarządu Ob. Żeromski Stanisław
Naczelnik Ob. Chojnacki Eugeniusz
Z-ca Naczelnika - Ob. Tomczak Tadeusz
Sekretarz Ob. Karpiński Jan
Skarbnik Ob. Szmulewicz Kazimierz
Gospodarz Ob. Bombała Stanisław
Członkowie zarządu:
Żeromski Jan
Szostak Henryk
Kowalski Stanisław

 

Członkowie powstałej OSP przyjęli statut jednogłośnie.

W 1966 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Remizy i zakupiono plac pod jej budowę. Własnymi siłami wykonano dwa zbiorniki przeciwpożarowe zaś za środki zgromadzone na organizowaniu zabaw tanecznych zakupiono motopompę M-400.
27 czerwca 1970 roku nastąpiło uroczyste otwarcie remizy.

Prowadzono działania prewencyjne i szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie własnej i okolicznych wsi. OSP brała czynny udział w akcjach gaśniczych, pomagała także przy usuwaniu skutków powodzi we wsi Rakowo. Gromadzono i kompletowano sprzęt pożarniczy i umundurowanie. Dopiero w 1991 roku zakupiono samochód pożarniczy Star-25 zaś dwa lata później ciężki samochód pożarniczy Jelcz 315 .

Dołącz do nas
Google+