OSP Mała Wieś

OSP Mała Wieś

 

W dniu 22. 06. 1925 r. pod kierownictwem Dyrektora Cukrowni Mała Wieś Józefa Monastarskiego oraz innych Członków Zarządu powołano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej.
Prezesem został wybrany w-ce Dyrektor Cukrowni Edmund Iłowiecki, w-ce Prezesem Zygmunt Łoziński, Naczelnikiem Janiszewski, z-cą Naczelnika Edward Lewandowski, Sekretarzem Zygmunt Kraszewski, Skarbnikiem Starczewski, Gospodarzem Stanisław Fijałkowski, Adiutantem Burdecki.
Stan grupy bojowej wynosił 23 strażaków posiadających na wyposażeniu bosaki, tłumice, drabiny, wtedy też do pożarów jeżdżono w konie.
W 1926 r straż otrzymała drabinę szczerbowskiego. Dziennik płocki z 17 czerwca 1925 r podaje że w czerwcu 1925r. wybuchł pożar w Wyszogrodzie, Wyszogrodzie którym brała udział straż pożarna z fabryki w Małej Wsi na samochodach.
Z ustaleń wynika że w 1928r. straż przy Cukrowni Mała Wieś posiadała samochód marki Bentz na drewnianych kołach, który przerobiono z lekkiego samochodu.
W 1929 r powstała Orkiestra strażacka pod kierownictwem buchaltera z Cukrowni Mała Wieś Jana Kazimierza Wiercińskiego, która brała czynny udział w organizowaniu zabaw a pieniądze przekazywano na potrzeby straży.
W lipcu 1 929 r w Małej Wsi odbyły się Rejonowe Zawody Strażackie Rejonu Płockiego, w których Straż Pożarna z Małej Wsi zajęła I miejsce w III grupie.
W 1930 r Bodzanów nawiedziła plaga umyślnych podpaleń zabudowań, najgroźniejszy z nich miał miejsce 5 sierpnia 1930 r. za co straż została uhonorowana przez Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dyplomem za ofiarność i poświęcenie.
W 1931 r straż pożarna zajęła znów I miejsce na zawodach pożarniczych.
W 1932 r. straż otrzymała motopompę.
W dniach 14 i 15 lipca 1932 r straż pożarna brała udział w Wojewódzkich Zawodach Strażackich w Warszawie, gdzie zajęła I miejsce w IV grupie uzyskując 62 punkty.
W 1934 r straż otrzymała podwozie samochodu Chewrolet z którego zrobiono wóz bojowy dzięki czemu straż posiadała dwa samochody bojowe.
W omawianym wyżej okresie brała także udział w gaszeniu pożarów na terenie gmin nadwiślańskich.
W 1938 r straż i orkiestra witały w Małej Wsi Marszałka Rydza Śmigłego.
W 1939 r część strażaków została powołana do wojska, część natomiast brała udział w walkach obronnych.
W okresie 1939-45 trzech strażaków zginęło w obozach koncentracyjnych, kolejnych ośmiu przebywających w obozach powróciło w 1945 r.
W okresie okupacji jednostkę pozbawiono sprzętu bojowego jak również instrumentów dętych.
W 1942 r powołano do służby przeciwpożarowej nowych strażaków straż otrzymała niemieckie hełmy, samochód typu DEIMLER z motopompą. Wyjazdy w teren były zakazane. W marcu 1945 r w czasie ucieczki Niemców z Polski samochód ze sprzętem został unieruchomiony przez strażaków dzięki czemu został w Małej Wsi.
W sierpniu 1945r wznowiono i ożywiono działalność OSP. Do jednostki powrócili staży działacze: Łoziński Zygmunt, Pietruszyński Józef, Dyrektor Cukrowni Wtorzecki oraz powracający z obozów koncentracyjnych strażacy: Kozłowski Adam, Lichota Jan, Brzószkiewicz Stanisław i inni.
W okresie 1946-47 zebrano fundusze, samochód zreperowano, zakupiono instrumenty i mundury. Strażacy biorą udział w akcjach gaszenia pożarów, czynach społecznych. W 1953 r zajmują II miejsce w zawodach przemysłu cukrowniczego.
W 1954 r w Borowiczkach w trakcie odbywających się zawodów OSP Mała Wieś zajmuje I miejsce w wyniku czego wyjeżdża na zawody resortowe cukrownictwa do Pruszcza Gdańskiego, gdzie zajęła VI miejsce w kraju. W wymienionych wyżej latach OSP Mała Wieś wielokrotnie brała udział w gaszeniu pożarów na terenie gminy jak i pomaga sąsiadom. Za zasługi dla pożarnictwa w 1957 r OSP Mała Wieś otrzymuje samochód bojowy Star 20. W dalszym ciągu działa także orkiestra dęta przy OSP biorąc udział we wszystkich uroczystościach na terenie gminy i powiatu. W 1960 r jednostka OSP Mała Wieś na n Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w Warszawie zajmuje n miejsce na 23 startujące jednostki. W 1963 r Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płocku w uznaniu zasług i ofiarnej pracy w zwalczaniu klęsk żywiołowych składa podziękowanie i wyrazy uznania za udział w powodzi.
W 1966 r w trakcie zawodów pożarniczych w Żyrardowie OSP Mała Wieś na zawodach wojewódzkich zajęła II miejsce w województwie warszawskim.
Walne zebranie
W dniu 22 maja 1966 r gdy Prezesem OSP był Zygmunt Łoziński, Naczelnikiem Straży Wacław Kuczmarski, Skarbnikiem Stefan Zawodziński, Sekretarzem Władysław Ścięgosz, Członkowie: Jadwiga Dublicka, Tadeusz Olszewski, Aleksander Lemankiewicz dokonano uroczystego wręczenia sztandaru ufundowanego przez Dyrekcje i Samorząd Robotniczy Cukrowni Mała Wieś.
W tym okresie przy OSP Mała Wieś powstaje również sekcja młodzieżowa, dowódcą której został Kozicki Ryszard, opiekunem Cudny Roman.
W dniu 12 czerwca 1966 OSP bierze udział w eliminacjach jednostek pożarniczych do reprezentacji Polski na międzynarodowe zawody w Jugosławii. W następnych latach OSP bierze udział w zawodach zajmując różne miejsca, biorze również udział w akcjach gaszenia pożarów oraz uroczystościach odbywających się na terenie gminy i powiatu płockiego.
W 1973 r OSP Mała Wieś zajmuje I miejsce w zawodach pożarniczych oraz w 1976 r. zajmuje II miejsce w Dobrzelinie na zawodach obronnych zorganizowane przez Cukrownie mazowieckie.
W 1976 strażacy brali udział w 13 akcjach pożarniczych w których brało udział 98 strażaków.
Wiatach 1976-81 OSP bierze udział przy gaszeniu pożarów, pomaga w akcji powodziowej oraz bierze czynny udział w krzewieniu kultury.
W latach 1984-85 OSP Mała Wieś interweniowała 27 razy na terenie Gminy Mała Wieś oraz udzielała pomocy na terenie innych gmin.
Za dobrą działalność OSP Mała Wieś otrzymała w 1985 r samochód marki STAR.
Strażacy przy wozie bojowym
W 1987 r OSP interweniowała 13 razy w tym 7 razy w ramach wzajemnej pomocy.
W latach 1988-90 interweniowała 49 razy w tym w ramach wzajemnej pomocy 22 razy.

W dniu 7 czerwca 1991 r jednostka OSP brała udział w zabezpieczeniu wizyty Papieża Jana Pawła II, co było dla strażaków wielkim wydarzeniem.
W maju 1993 jednostka OSP brała udział w historycznym Dniu Strażaka, gdzie była celebrowana Msza Św.
Święto Straży w Małej Wsi
W 1995 r OSP Mała Wieś bierze udział w zawodach pożarniczych w Małej Wsi zajmując II miejsce.

W 1997 r. powołano przy OSP Mała Wieś drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt, drużyny te brały udział w 1998 r. w zawodach pożarniczych C T i F w Gostyninie w wojewódzkich zawodach sportowo-pożaraiczych.
W jednostce prowadzona jest Kronika OSP.
Odbiór nagrody na zawodach wojewódzkich w Gostyninie
W latach 1998-99 Młodzieżowe drużyny sportowe brały udział w obozach szkolemowo-sportowych.
W latach 1998-99 OSP brała udział w 19 akcjach w tym na terenie gminy 15, wzajemnej pomocy 4 razy.


 

Dołącz do nas
Google+