OSP Bądkowo Kościelne
XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W BRUDZENIU DUŻYM

XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W BRUDZENIU DUŻYM

W dniu 21.05.2016 r. w Zespole Szkół w Siecieniu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Brudzeń Duży. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele i delegaci wszystkich OSP z terenu naszej gminy, przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Na przewodniczącego zjazdu został wybrany druh Stanisław Kuczmarski, do prezydium zjazdu zostali wybrani druhowie Adam Ziąbkowski, Kazimierz Kowalski, Lech Dąbrowski, Włodzimierz Sulkowski, a także wójt gminy Andrzej Dwojnych. Na sekretarzy zjazdu zostały wybrane druhny Stanisława Jaskulska i Aneta Gmachowska. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi przedstawiciele władz samorządowych, którzy zostali odznaczeni. "Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa" odznaczony został Przewodniczący Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Rafał Nowak, a "Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa" odznaczony został Wójt gminy Brudzeń Duży Andrzej Dwojnych.

Po wyborze przewodniczącego, prezydium i sekretarzy zjazdu nadszedł czas na sprawozdania ustępującego Zarządu Gminnego, przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu, które przedstawił prezes zarządu druh Stanisław Kuczmarski, następnie sprawozdanie finansowe, które przedstawiła skarbnik zarządu druhna Barbara Błaszkiewicz. 

W kolejnym punkcie obrad czyli dyskusji głos zabrali Prezes OSP Bądkowo Kościelne druh Stanisław Kowalski, Prezes Zarządu Gminnego druh Stanisław Kuczmarski, Członek Zarządu OSP Sobowo druh Henryk Kisielewski, Komendant Gminny, Prezes OSP Turza Mała druh Kazimierz Kowalski, Wójt Gminy Brudzeń Duży Andrzej Dwojnych.

Po dyskusji spośród delegatów na zjazd wybrano przedstawicieli do Gminnej Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Zjazd Powiatowy. Kolejnym krokiem było ukonstytuowanie się Zarządu Gminnego i Komisji Rewizyjnej.

Podczas trwania obrad wybrano skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP na lata 2016 - 2021,  który przedstawia się następująco:

  - Prezes - dh Stanisław Kuczmarski

  - Wiceprezes - dh Kazimierz Szwech

  - Wiceprezes - dh Włodzimierz Sulkowski

  - Komendant Gminny Związku - dh Kazimierz Kowalski

  - Sekretarz - dh Stanisława Jaskulska

  - Skarbnik - dh Patryk Kowalski

  - Członek Prezydium - dh Andrzej Kieszkowski

Zjazd Gminny zatwierdził skład Zarządu Gminnego oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej na czele, której stanął dh Jarosław Sieczkowski.  Podjęto uchwały programowe na kolejne lata, przedstawiono protokoły komisji zjazdowych, a następnie nastapiło zamknięcie zjazdu. 

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym pełniący funkcje w Oddziałe Gminnym ZOSP RP w Brudzeniu Dużym oraz delegaci na Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Płocku, który odbedzie się 19. 11.2016 roku:

- dh Stanisław Kuczmarski - Prezes Zarządu Gminnego, delegat na zjazd powiatowy,

- dh Stanisław Kowalski - delegat na zjazd powiatowy,

- dh Jarosław Sieczkowski - Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej,

- dh Patryk Kowalski - Członek Prezydium Zarządu Gminnego, Skarbnik Zarządu Gminnego, 

- dh Rafał Winnicki - Członek Zarządu Gminnego, 

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+