OSP Bądkowo Kościelne
Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze w naszej jednostce odbyło się w ubiegłą sobotę, jest to najważniejsze wydarzenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w całym roku, możliwość spotkania zdecydowanej większości druhów pozwala na podjęcie ważnych dla jednostki decyzji, a także daje szansę wypowiedzenia się każdego ze strażaków i przedstawienia swoich uwag co do działalności jednostki i kierunków jej rozwoju.

Wśród licznie przybyłych druhów z naszej jednostki w zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście w tym m.in: Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Płocku, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brudzeniu, Członek Honorowy OSP w Bądkowie Kościelnym  - Stanisław Kuczmarski, Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej, Członek Zarządu Gminnego, Prezes OSP w  Sikórz - Andrzej Kierzkowski, Komendatn Gminny ZOSP RP w Brudzeniu, Prezes OSP w Turzy Małej - Kazimierz Kowalski, Członek Zarządu Gminnego, Naczelnik OSP w Sikorzu - Janusz Komorowski, Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Naczelnik Wydziału Operacyjnego - st.kpt. Artur Czachowski, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Lech Dąbrowski, Radni Powiatu Płockiego: Marek Moderacki oraz Marcin Piotrowski, Wójt Gminy Brudzeń Duży - Andrzej Dwojnych, Przewodniczący Rady Gminy w Brudzeniu Dużym - Rafał Nowak, Radny Gminy - Marian Głuchowski, Radna Gminy - Joanna Brudzyńska, Radna Gminy, Sołtys Sołectwa Bądkowo Kościelne - Anna Pawlikowska, Dyrektor Gimnazjum w Brudzeniu Dużym - Maria Kamińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Brudzeniu Dużym - Agnieszka Czajkowska. 

 

Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym na początku porządkiem obrad. Zebranie otworzył Prezes OSP Bądkowo Kościelne - Druh Stanisław Kowalski, Przewodniczącym zebrania został wybrany - Druh Piotr Sobiechowski, a protokolantem - Druh Jarosław Sieczkowski. W Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli Druhowie- Przemysław KowalskiMarcin Twarkiewicz oraz  Przemysław Małkiewicz, a w Komisji Mandatowej Druhny - Katarzyna DzięgielewskaNatalia Gasik oraz Agata Pawłowska.

 

Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes - Druh Stanisław Kowalski, sprawozdanie finansowe - Druh Piotr Sobiechowski, a sprawozdanie komisji rewizyjnej - Druh Przemysław Stańczak.

 

Zebranie przebiegało w spokoju i zostało zakończone wspólnym poczęstunkiem oraz poza kuluarowymi rozmowami dotyczącymi spraw związanych z jednostką.

Dołącz do nas
Google+