OSP Bądkowo Kościelne
Zakończenie Szkolenia Podstawowego Strażaków - Ratowników OSP

Zakończenie Szkolenia Podstawowego Strażaków - Ratowników OSP

Zakończyła się pierwsza edycja kursu przeprowadzona na terenie naszej gminy, którego organizatorem była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy współpracy Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym.

Od 13.03.2016 do 29,05,2016 r. na terenie naszej gminy zostało zorganizowane szkolenie podstawowe strażaków -  ratowników OSP

Szkolenie podstawowe strażaków - ratowników jest pierwszym i obowiązkowym szkoleniem dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.  Obecnie zakończone już szkolenie było realizowane na sprzęcie bedący w posiadaniu jednostek OSP z terenu naszej gminy. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego ubezpieczenia pozwala kursantom na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w zastępie. W szkoleniu brało udział 39 strażaków w tym 31 z jednostek gminy Brudzeń Duży:

  • OSP Bądkowo Kościelne - 5 strażaków
  • OSP Sikórz - 3 strażaków
  • OSP Suchodół - 1 strażak
  • OSP Parzeń - 5 strażaków
  • OSP Siecień - 6 strażaków
  • OSP Turza Mała - 3 strażaków
  • OSP Sobowo - 5 strażaków
  • OSP Żerniki - 3 strażaków
  • OSP Płock - Borowiczki - 8 strażaków

Według programu szkolenia przyszli ratownicy zapoznali się z technikami gaszenia pożarów, wykonywania zadań w zastępie, obsługi pił, przecinarek, agregatów, pomp pożarniczych, narzędzi hydraulicznych, sprzętu pneumatycznego, burzącego, mechanicznego, udzielania pierwszej pomocy, organizacją jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz musztrą i regulaminami. Ponad to każdy z uczestników zobowiązany był zaliczyć test w komorze dymowej.

Egzamin potwierdzający zdobyte umiejętności odbył się w dniu 29.06.2016 r. w strażnicy naszej jednostki oraz w obiektach wyznaczonych do ćwiczeń praktycznych. Komisję egzaminacyjną powołał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w składzie: przewodniczący komisji egzaminacyjnej mł.bryg. Artur Czachowski - Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Płocku, st. kpt. Maciej Szutowski - Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Płocku oraz dh. Kazimierz Kowalski - Komendant Gminny Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brudzeniu Dużym. Z ramienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego nadzór nad prawidłowością przebiegu egzaminu pełniła mł. bryg. Katarzyna Jasińska, przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Jako pierwsza odbyła się część teoretyczna egzaminu, po czym rozpoczęto sprawdzanie umiejętności praktycznych, polegające na wykonaniu czterech symulacji działań ratowniczo - gaśniczych. Pierwsze zadanie to ugaszenie płonącego budynku, drugie pożar lasu, trzecie wypadek samochodowy z jedną poszkodowaną osobą i jako czwarte zadanie uwolnienie poszkodowanej osboby przyciśniętej drewnianą belką.

Po zakończeniu wszystkich zadań odbyla sie odprawa, na której przewodniczący komisji egzaminacyjnej mł.bryg. Artur Czachowski podsumował przebieg egzaminu i całego kursu, a także podziękował wszystkim uczestnikom za wytrwałość i udział w szkoleniu. Komendant Gminny druh Kazimierz Kowalski podziękował przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej za możliwość przeprowadzenia szkolenia w naszej gminie, wyrazy szacunku skierował do uczestników szkolenia, pogratulował ukończenia i zdobycia pierwszego stopnia przeszkolenia pożarniczego, a druhowi Naczelnikowi OSP w Bądkowie Kościelnym Rafałowi Winnickiemu wręczył okolicznościową statuetkę upamiętniającą wkład i zaangażowanie w przeprowadzenie szkolenia. 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+