Otwarto w dniu: 1 października 1915

Na przełomie września i października 1914r. w wyniku działań wojennych, kiedy toczyła się bitwa w rejonie Gołków–Sękocin, część Jagarzewa łącznie z drewnianym Kościołem uległa spaleniu. Tragedia ta oraz bezradność mieszkańców wobec żywiołu stały się przyczyną założenia w połowie października 1915. Ochotniczej Straży Ogniowej
w Jagarzewie.

Inicjatorami tego faktu byli mieszkańcy wsi oraz dzierżawcy okolicznych majątków. Pierwszym prezesem został wybrany dzierżawca majątku Pęchery Pan Szatkowski. Naczelnikiem zaś Pan Nowakowski – dzierżawca majątku Łbiska.

W 1917 roku oddział liczył już 39 strażaków, którzy w większości rekrutowali się
z samego Jagarzewa oraz z okolicznych wsi tj.: Grochowej, Gołkowa, Robercina i innych.

Lata 1919-1922 były okresem przerwy w działalności Straży, ponieważ większość Strażaków bądź ochotniczo, bądź poboru poszła na wojnę. We wrześniu 1922r. Straż wznawia działalności na czele z nauczycielem Józefem Gołębiowskim, jako naczelnika
i kierownikiem Szkoły w Jagarzewie Tomaszem Turowskim w funkcji Prezesa.

W roku 1934 na naczelnika zostaje wybrany młody energiczny mieszkaniec Jagarzewa Wiktor Maciak i sprawuje tę funkcję do wybuchu II Wojny Światowej.

W okresie okupacji Hitlerowskiej Straż ogranicza swoją działalność, lecz jej nie likwiduje.

W roku 1950 na naczelnika zostaje wybrany Eugeniusz Mirkowski. W tymże roku zostaje również zakupiony samochód ciężarowy marki „Dodge”, który służył aż do roku 1964 Kolejnym cennym nabytkiem jest samochód marki „Steyer”, na którym zostaje zamontowana beczka i tym samym Jazgarzewska Straż staje się bardziej operatywna, ponieważ do pożaru przybywa już z wodą. W uznaniu zasług w 45 rocznicę założenia jednostka otrzymuje sztandar i jest jedną z pierwszych jednostek na terenie byłego województwa warszawskiego posiadającą sztandar. W 5 lat później z okazji oddania do użytku rozbudowanej i zmodernizowanej remizy – sztandar zostaje odznaczony „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznanym przez Zarząd Główny OSP.

W 1965 roku Jednostka wprowadziła się do nowo wybudowanej strażnicy OSP.

50 lat istnienia jednostki upamiętniona wmurowując tablice pamiątkową na froncie budynku w roku 1965.

W kolejnych latach funkcję Prezesa i Naczelnika pełnili:

Prezesi: Eugeniusz Mirkowski Włodzimierz Lubański, Ignacy Parol, Piotr Nowak.

Naczelnicy: Stanisław Lenarczyk, Ignacy Parol, Kazimierz Parol, Piotrowski Marek, Paweł Parol, Tomasz Radzyński.

Z biegiem lat jazgarzewscy strażacy są coraz częściej wysyłani do akcji za równo na teren gminy Piaseczno jak i poza. W roku 1992 jedna sekcja bierze udział w kilku dniowej akcji gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

Dzięki prężnej działalności i ciągłemu rozwojowi w roku 1995 jednostka została włączoną, jako jedna z pierwszych w Polsce do systemu KSRG. W 2011 roku rekordowym pod względem interwencji na Mazowszu zajmuje 15 miejsce najbardziej mobilnych jednostek i ma na swoim koncie 208 wyjazdów do akcji.

Należy zaznaczyć, iż wyszkolenia składu osobowego jak i dysponowany sprzęt umożliwia zarówno gaszenie pożarów, usuwanie MZ takich jak przewrócone drzewa czy niebezpieczne owady, jak i prowadzenie ratowniczych działań na wodzie i w czasie powodzi, działań medycznych oraz przy wypadkach drogowych. Obecnie stan jednostki liczy 55 członków czynnych w tym 5 honorowych. Należy wspomnieć, że oprócz działalności statutowej jednostka brała i ciągle bierze udział w różnych uroczystościach zarówno strażackich, Państwowych, historycznych jak i kościelnych. Przykładem tego mogą być odbyte pielgrzymki Jazgarzewskiej Strażaków do Częstochowy jak i udział w uroczystościach w Niepokalanowie. OSP Jazgarzew obecnie wyposażona jest w dwa samochody gaśnicze typu GCBA 5/32 Scania P370 oraz STAR/MAN 14-225

Dołącz do nas
Google+