Historia OSP Pomiechówek

Ochotnicza Straż Pożarna założona została w 1928 roku. Rada Założycielska składała się z Wójta Piaseckiego, bardzo popierającego stworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewodniczącym Komitetu został Wójt Piasecki i Sekretarz Gminy Pan Żytecki – jako doradca. Członkami Komitetu byli: Pan Osowski (mistrz szewski), Pan Głuszcz (mistrz szewski), Pan Gütner (właściciel księgarni), Pan Borkowski (właściciel piekarni), następnie do komitetu włączono Pana T.Łabędę i Pana M. Zawadzkiego.

Budowa remizy trwała rok przy udziale społeczeństwa. Gmina z dotacji i składek zakupiła bardzo prosty sprzęt: dwa beczkowozy, węże wodne, pompę ręczną, bosaki, toporki, kaski ochronne i pasy.

Niestety w czasie alarmu pożarowego powstawał poważny problem, gdyż straż nie posiadała żadnej siły pociągowej.
Gminę nie stać było na utrzymanie koni potrzebnych w akcji pożarniczej, dlatego strażacy mieli prawo zatrzymywać przejeżdżające wozy konne i wyprzęgać konie, aby pociągnęły beczkowozy wraz ze sprzętem do pożaru. Po akcji konie zwracano właścicielowi.

Na przełomie lat 1934-1935 nastąpiła wielka zmiana dla naszej straży. Generał Sławoj Składkowski, - ówczesny premier R.P. – upodobał sobie Pomiechówek na spędzanie letnich wakacji, przebywał w koszarach nad Wkrą. Do Pomiechówka przyjeżdżał wraz z żoną, która zainteresowała się losem strażaków i ich nędznym wyposażeniem. Zakupiła wóz strażacki, nowe wyposażenie, buty przeciwpożarowe oraz mundury wyjściowe. Czterech strażaków wysłała na 2- miesięczny kurs kierowców i obsługi urządzeń przeciw - pożarowych. Opieka trwała do sierpnia 1939 roku.

Podczas II Wojny Światowej prawie wszyscy strażacy zostali powołani na front. W czasie okupacji Pomiechówek i remiza zostały spalone, dopiero w kwietniu 1945 roku została reaktywowana Straż Pożarna.

Do Zarządu weszło dwóch członków z 1928 roku – Pan Osowski i Pan Głuszcz oraz T. Łabęda, J. Witkowski, A. Tłoczkowski, J. Skrzypkowski, Stefanko i jego żona Genowefa (kobieta ochotniczka) a także 16 ochotników.
Remiza stanęła w czerwcu 1945 r. i otrzymała od gminy samochód ciężarowy wraz ze sprzętem przeciwpożarowym.
W latach 70 – tych Naczelnikiem był Pan Eugeniusz Wawrzyński następnie Bronisław Leszczyński, Pan Tyski a funkcję Sekretarza pełnił Aleksander Tłoczkowski.
W roku 1978 Komendantem Straży został Pan Eugeniusz Owocki, który doświadczenie zdobył w zawodowej straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
W tym czasie dokonana została przebudowa budynku. W roku 1984 radni Gminy Pomiechówek podjęli decyzję o budowie nowego budynku remizy, otwarcie którego nastąpiło 4 lata później.

Dołącz do nas
Google+