OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki
Przekazanie nowego sprzętu

Przekazanie nowego sprzętu

W sobotę w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy został oficjalnie przekazany nowo zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla Naszej jednostki. W uroczystości udział wziął burmistrz Pan Jacek Kowalski z przewodniczącym Rady Miejskiej Pan Krzysztof Biesialski oraz dyrektorem szkoły Panem Zdzisławem Szmytkowskim.

W sobotę w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy został oficjalnie przekazany nowo zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla Naszej jednostki. W uroczystości udział wziął burmistrz Pan Jacek Kowalski z przewodniczącym Rady Miejskiej Pan Krzysztof Biesialski oraz dyrektorem szkoły Panem Zdzisławem Szmytkowskim. Nasz jednostka OSP RW pozyskała quada z przyczepą transportową, 3 pompy (do wody czystej, szlamowej oraz substancji ropopochodnych) a także armaturę wodną w postaci węży pożarniczych, prądownic i drobnego sprzętu. Całkowity koszt zakupów to 51.400 zł w całości sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne dziękuje:
- Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu,
- Przewodniczącemu Rady Miejskie Krzysztofowi Bisialskiemu
- Dyrektorowi Zdzisławowi Szmytkowskiemu.
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Druhom z OSP Zakroczym
- Druhom z OSP Czosnów
- Druhom z OSP Skrzeszew
- Firmie Gap-Met
- Firmie Sinevia
- Panu Robertowi Kanigowskiemu
- Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk

 

Dołącz do nas
Google+