Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach powstała w 1960 roku. Pierwszymi założycielami byli: Walenty Sitek, Józef Tuźnik, Feliks Kaczmarski, Łyczak Marian. Mechanikiem został Marian Łyczak u niego też był składowany sprzęt pożarniczy. Jednostka posiadała wtedy motopompę PO-3 i syrenę ręczną. Do pożarów wyjeżdżała wozem konnym. Dzięki zaangażowaniu zarządu w składzie:

Prezes- Sokół Stanisław

Naczelnik- Sitek Kazimierz

Skarbnik- Sitek Tadeusz

Sekretarz- Kaczmarski Feliks

Gospodarz- Łyczak Marian

oraz przychylności ówczesnego Naczelnika Gminy Pana Bogdana Czapli postawiono na placu szkolnym garaż metalowy, a następnie rozpoczęto budowę remizy w czynie społecznym która oddano do użytku wiosną 1986 roku.

17 lutego 1991 władze przejął nowy młody zarząd w składzie:

Prezes- Andrzej Gajos

Wiceprezes- Jan Kaczmarski

Skarbnik- Waldemar Kominek

Sekretarz- Marek Brodowski

Gospodarz- Henryk Niedziela

Celem nowego zarządu było ożywienie działalności statutowej jednostki, wtedy pierwszy raz wzięto udział w zawodach sportowo-pożarniczych drużyna zajęła III miejsce. Od tej pory jednostka zawsze uczestniczyła, a nawet organizowała zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym.

Przełomową datą był rok 1992 kiedy to pozyskano pierwszy samochód pożarniczy STAR - A-25 GBM 2/8 od tej pory jednostka nasza jest typu S-1.

W roku 1995 dobudowano do remizy boks garażowy i powiększono świetlicę likwidując stary garaż. W 2000 roku pierwszy raz zajęliśmy I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Chotczy. W 2006 roku Ochotnicza Straż Pożarna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2007 roku jednostka otrzymała od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach nowszy samochód pożarniczy STAR A-26P GBAM 2/8. W 2009 roku drużyna nasza zajęła II miejsce w gminnych jak i w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. W 2010 roku druhowie wyjeżdżali do działań powodziowych na terenie Gminy Chotcza. Na podsumowaniu działań powodziowych otrzymaliśmy Pilarkę od Nadleśnictwa Zwoleń-Miodne. W 2011 roku drużyny : młodzieżowa chłopców jak i seniorów zajęły I miejsca na zawodach Gminnych w Ciepielowie. W tym też roku jednostka przesiadła się z zabytkowego pojazdu pożarniczego do nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO FL-6.

W dniu 13 maja 2012 roku odbył się Jubileusz 50-lecia założenia Jednostki przy tej uroczystości został wręczony sztandar, który został ufundowany przez mieszkańców Bielan jako symbol uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie oraz przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FL-6.

Dołącz do nas
Google+